Vem är Ture?

Turebergs allé, Turebergshuset, Turebergs Torg. Överallt finns spår av denna Ture. Men vem var han egentligen?

Skriven av Therese Aronsson 2012-05-01 | Porträtt

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Eva Mellergårdh Wernersson


Ture hette Thure Gustaf Rudbeck och har gjort ett viktigt avtryck i Sveriges historia. Han var en av dem som kämpade för tryckfrihetsförordningen.

Kommunantikvarien Olof Svanberg berättar att det var i början av upplysningstiden och att tidnings­väsendet just hade skapats. Adelsmannen Thure Gustaf Rudbeck tyckte att man borde ha en öppenhet för kontroll av vad som sker i det offentliga. 1760 ska han ha uttryckt sig så här:

"Jag önskar i allmänhet, att de band, som nu fjettra tryckerierna, pennorna och förnuftet, blifva lossade, på det klokt folk må sedermera få obehindradt upplysa sina medborgare, och jag hoppas deraf mycket för ­rikets väl och frihetens bestånd."

Gick inte att muta


När tryckfrihetsförordningen lagstadgades 1766 var han inblandad. Han satt då i riksdagen för partiet ­Mössorna, som just tagit över makten från Hattarna, och var även lantmarskalk, adelsståndets talman under den svenska ståndsriksdagens tid. Han ska själv ha sett sig som omutbar och sagt följande:
Artikelbild

Thure Gustaf Rudbeck byggde Edsbergs slott i Sollentuna omkring år 1760 och bodde där fram till sin död 1786.
Bild: Therese Aronsson


"Konungen av Frankrike är icke så rik att han mäktar muta mig."

Thure Gustaf Rudbeck byggde Edsbergs slott i Sollentuna omkring år 1760 och bodde där fram till sin död 1786. Han ägde även flera mindre gårdar som han arrenderade ut, närmare bestämt så ägde han halva Sollentuna socken. Hans barn döpte en av arrende­gårdarna till Turebergs gård efter faderns död. Och det är därifrån Tureberg kommer, som återfinns här och var i Sollentuna.

– Han var väldigt ekonomiskt lagd. När han byggde Edsbergs slott fick han låna pengar som han sedan ­betalade tillbaka efter att ha fått vända på varje krona. Det har även sagts om honom att han var en hedersman men inte särskilt intellektuell, säger Olog Svanberg.

Enligt Historiesajten ska han även ha ansetts vara klok, måttfull, "vän av ordning", sparsam, modig, kraftfull, energisk, sansad och orädd.
Artikelbild


Bild: Therese Aronsson


Pappas fotspår och elva barn


Thure Gustaf Rudbeck föddes 1714 i Uppsala och hans farfar var professor och mentor åt Carl von Linné. Ture Gustaf Rudbeck följde i sin fars fotspår och blev militär. Han utmärkte sig för mod och rådighet i 1741–43 års finska krig, under Dalaupproret i Stockholm hindrade han upproriska från att passera Riddarholmsbroarna och han var med i Pommerska kriget 1757–62. 1766 kunde han titulera sig generalmajor.

Han gifte sig med friherrinnan Magdalena von Mentzer och de fick elva barn tillsammans.

– Roligt med honom är att han ett kort tag var överståthållare, som var likställt med landshövding för Stockholms län. När kung Gustaf III i en kupp ville ta tillbaka makten från riksdagen, var Thure Gustaf Rudbeck en av få som motsatte sig det. Han blev gripen och satt några dagar inlåst på Stockholms slott. När han kom ut avsattes han som överståthållare av kungen, som lyckats med sin kupp, och han blev i stället landshövding i Uppsala, vilket inte ansågs lika fint. Thure Gustaf Rudbeck blev riktigt sur.

Artikelbild


Bild: Therese Aronsson


Olof Svanberg berättar att när de byggde en bro i Uppsala över Fyrisån placerade Thure Gustaf Rudbeck en sten på mitten där han lät rista in sitt namn med titeln överståthållare.

– Jag tror inte att han betyder någonting för Sollentuna i dag. Folk känner till namnen på de olika platserna, men det är inte många som vet vem han är. Vår lokalkändis är Ted Gärdestad. Dock finns hans fina hus kvar längst in vid Edsvikens norra strand.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration