Servicen viktig för kontorshyresgäster

En trend på kontorshyresmarknaden just nu är att företag lokaliserar sig i byggnader som utöver kontorsytor även har ett stort serviceutbud. Det menar Sanna Ytterfors på JLL som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Öresund.

Skriven av Sanna Ytterfors, JLL 2016-03-18 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Malmö/ Lund är fortsatt en region med stora nyproduktionsvolymer sett till marknadens storlek. Under 2015 färdigställdes kontorsytor om 42 500 kvadratmeter, motsvarande 3,4 procent av den totala kontorsstocken, och förväntade volymer för 2016 är av samma storleksordning.
Artikelbild

Sanna Ytterfors
Bild: JLL


De höga nyproduktionsvolymerna till trots har marknaden absorberat nya ytor väl, samtliga kontorslokaler 2015 var vid tidpunkten för färdigställandet uthyrda. Dessutom är cirka 70 procent av alla kontorsytor som tillkommer marknaden 2016 i dagsläget uthyrda. Detta visar på en fortsatt stor efterfrågan på moderna och yteffektiva kontorslokaler i fördelaktiga lägen.

Stor aktivitet i Hyllie


De utvecklingsprojekt som just nu är hetast i Malmö/Lund är fortsatt de som byggs i det attraktiva utvecklingsområdet runt Centralstationen och på Universitetsholmen i CBD, som driver hyresutvecklingen på delmarknaden. Området har hög attraktivitet med sitt centrala läge och närheten till kommunikationer. Skanska färdigställer sitt projekt Studio på Universitetsholmen under 2016, som är nästa fas i utvecklingsplanerna efter Malmö Live. Här kommer vi med all säkerhet att se ytorna fyllas upp av hyresgäster under året. Dessutom färdigställde Jernhusen under andra halvåret sitt projekt Glasvasen intill centralstationen och har samtidigt påbörjat byggnationen av intilliggande Foajén på 7 000 kvadratmeter.

Även Hyllie är fortsatt hett, här är aktiviteten på byggsidan stor både vad gäller pågående och planlagda kontorsprojekt. Ett stort tillskott av nya kontorsytor på marknaden gör att Västra Hamnen som tidigare legat i stort fokus nu får konkurrens. Även i Lund planeras för flertalet nybyggnadsprojekt framöver, så detta är en marknad att hålla under uppsikt.

Trädgård på taket


En trend på kontorshyresmarknaden just nu är att lokalisera sig i byggnader som utöver kontorsytor har ett stort utbud av service. Mottot "Work, stay and play" stämmer väl in på tanken bakom byggandet av Studio, som förutom kontor även innefattar bland annat hotell, restauranger, skybar och publik trädgård på taket. Byggnaden ska vara en mötesplats under dygnets alla timmar.
"Mottot ’Work, stay and play’ stämmer väl in på tanken bakom byggandet av Studio."
Det är i dag också i större utsträckning viktigt för företag att sitta i lokaler som är väl anpassade för verksamheten, samt att sitta i ett kontor som man kan vara stolt över och som representerar företagets varumärke. Företagets anställda och rekryteringen av framtida talanger har fått större fokus och där finns konkurrensfördelar att hämta om man sitter centralt i moderna lokaler.

Med grund i en fortsatt stark efterfrågan, låga vakanser och en relativt hög nyproduktion, men med en liten andel spekulativ yta tror vi på en stabil hyresnivå med en svag hyresutveckling inom vissa delmarknader, där Malmö CBD och Hyllie inom Malmö förorter utmärker sig. Däremot kan det ökande utbudet av nybyggda moderna lokaler resultera i en fortsatt ökad segmentering på marknaden mellan lokaler i A- och B-segmenten. Detta har vi delvis kunnat se i Övriga Innerstaden som har en låg aktivitet både vad gäller nyuthyrningar och nybyggnation. Där ligger också prime-hyran väsentligt lägre än i de delmarknader som genomgått förändringar.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration