"Jönköping skulle må bra av en större finansiell sektor"

Fredrik Rönnecke, Hamhus, och Pontus Nilsson, Quadrent, om lokalmarknaden i Jönköping.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-07-18 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Fredrik Rönnecke, vd för Hamhus


Hur beskriver du efterfrågan på lokalmarknaden i Jönköping?

– Det är inga jättestora rörelser på lokalmarknaden. De förfrågningar som förekommer på lokaler rör ofta företag som behöver byta lokal av olika anledningar. Det är få nytillskott på marknaden.
Artikelbild

Fredrik Rönnecke, vd för Hamhus
Bild: Hamhus


Vilka är de största fördelarna med Jönköping som näringslivsstad?

– Läget och kommunikationerna, det är behändiga avstånd till en stor del av den svenska befolkningen från Jönköping och smidigt att ta sig på grund av bra vägar och järnvägar. Sedan finns det ett stort utbud av service och tjänster i Jönköping.

Hur mycket äger ni i Jönköping i dag och var har ni lediga lokaler?

– Cirka 50 000 kvadratmeter. Vi har väldigt få vakanser just nu i Jönköping. En kontorslokal på 440 kvadrat­meter som ligger mitt i centrum är allt för tillfället.

Några intressanta projektfastigheter som ni jobbar med just nu?

– Nej. Men eftersom vi är ett bolag som vill expandera i Jönköping letar vi intressanta projektfastigheter att utveckla.

Vad fungerar mindre bra i Jönköping i dag, utifrån ditt perspektiv som fastighetsföretagare?

– Planberedskapen för exploateringar kunde vara bättre. Dessutom finns några faktorer som lägger lite död hand över vissa områden såsom till exempel osäkerheten kring var den framtida höghastighetsjärnvägen skall gå.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling för Jönköping?

– Att den kommunala planeringen möjliggör intressanta exploateringar runt om i kommunen. Att planeringsarbetet för höghastighetsjärnvägen tar bra fart. Att flygplatsen utvecklas.

Pontus Nilsson, Quadrent


Quadrent samarbetar som lokalmäklare med många av stadens fastighetsägare. Hur beskriver du efterfrågan på lokalmarknaden i Jönköping?

– Generellt sett som mycket god. Låga vakanser på ­kontor, för tillfället något högre vakanser på butiks­ytor.

Vilka är de största fördelarna med Jönköping som näringslivsstad?

– Jönköping har många fördelar. Det främsta och som är unikt för Jönköping är naturligtvis läget. I dag främst logistiskt i en framtid med höghastighetsbana, men även inom andra områden. De främsta fördelarna är enligt min uppfattning en framgångsrik högskola, Elmia, en bra utveckling av handeln – såväl A6 som i centrum – och ett historiskt målinriktat och väl förankrat stadsutvecklings­arbete.
Artikelbild

Pontus Nilsson, Quadrent
Bild: Quadrent


Vad fungerar mindre bra i Jönköping i dag, utifrån ditt perspektiv som fastighetsföretagare?

– Jönköping skulle må bra av en större "finansiell sektor". Det drar med sig mycket annat. Att kunna attrahera och behålla unga högskoleutbildade är viktigt. Att återuppta ett målinriktat och väl förankrat stadsutvecklingsarbete. Södra Munksjön och Solåsen är områden som det finns stort intresse kring.

Hur ser du på fastighetsägarnas roll i utvecklingen av Jönköping?

– Jönköping har flertalet lokala fastighetsägare som ensamt och tillsammans agerar väldigt professionellt och som bidragit mycket till den utveckling som Jönköping haft de senaste 10–15 åren. Det är något jag tycker man ofta glömmer nämna i sådana här sammanhang – någon måste kunna och vilja förverkliga en stads tillväxt på ett bra sätt.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling för Jönköping?

– Konkret är frågan om en station för höghastighetståg viktig för Jönköping. Att ha framförhållning i stads­planearbetet och fortsätta lyssna på marknaden i dessa frågor för att på så sätt kunna attrahera kapital till såväl nya fastighetsinvesteringar som nya verksam­hetsetableringar i den fortsatta urbaniseringstrenden.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration