Lägre kostnader och mer trivsel i A2-kontor

Kostnadseffektiva ytor som gör det möjligt att expandera utan att flytta till större lokaler. En mer attraktiv arbetsmiljö, där medarbetarna trivs och arbetar mer optimalt. Det är bara några av fördelarna med aktivitetsbaserade arbetsplatser, A2-konceptet, där Senab nu ser ett ökat intresse.

Skriven av Tove Gyllenstierna 2012-04-01 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Senab


Företagen blir allt mer övertygade om nyttan med att organisera sina kontor på ett mer kostnadseffektivt sätt med hjälp av A2-konceptet:

– Men det som ska driva förändringen bör inte i första hand vara kostnadsjakt, säger Lars Svanström, Senabs områdeschef i Stockholm.

Det finns så mycket mer som talar för en aktivitetsstyrd arbetsplats, menar han:

­– Dels handlar det om att attrahera, rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Dels är förändringstakten i dag så mycket högre än för tio år sedan. Med en aktivitetsbaserad arbetsplats går det lättare att göra förändringar i det befintliga kontoret utan att behöva expandera eller flytta.

Leverera för rätt syfte


Senabs roll är att genom sin kompetens på området leverera rätt inredning för rätt syfte, medverka till relevant produktutveckling samt stötta arkitekter och övriga genomförare. Johan Selberg, Senabs områdeschef i Göteborg, berättar att Senab samlat på sig så stor kunskap, att man nu fungerar mer som en samtalspartner än som en möbelleverantör.

– Vi kommer allt oftare in tidigt i en förändringsprocess, exempelvis i samband med en flytt. När vi ber våra kunder tänka igenom hur de egentligen arbetar, inser de att de faktiskt inte sitter vid sina skrivbord så mycket som de tror. Vi pekar också på statistik som visar att beläggningsgraden på kontor är runt 50 procent i snitt, säger Johan Selberg.

I Göteborg har man hittills genomfört det nya konceptet på ett arkitektkontor och hos en teknikkonsult.

– Tidigare var arkitekter och ingenjörer, som arbetar med tunga CAD-program, hänvisade till stationära datorer. Nu har de bärbara datorerna blivit så kraftfulla, att man kan arbeta mobilt även i de här yrkena, konstaterar Johan Selberg.

Senabs samtliga kontor i Sverige har nu omformats till aktivitetsbaserade miljöer. Nyligen fick Daniel Stridh, områdeschef i Malmö, ett kvitto på att investeringen har lönat sig genom en lyckad rekrytering:

­– Vår inspirerande arbetsmiljö var en orsak till att personen ville börja hos oss.

Till alla de kunder i Malmö som är nyfikna på aktivitetsstyrda kontor, brukar Daniel Stridh vara tydlig med att det inte bara handlar om en möbelleverans.

– Det är ett förändringsprojekt, där man måste ha alla medarbetare med sig. Inte minst handlar det om en ny IT-miljö, och det kan behövas investeringar i installationer, hårdvara och utbildning.

Ökar trivseln


Men det är väl investerade pengar, menar han. När medarbetarna känner sig delaktiga ökar trivseln och produktiviteten. Dessutom blir arbetsmiljön mer optimalt utformad för de olika aktiviteter som utförs under en arbetsdag.

– Ibland, till exempel när man ska prata i telefon, vill man kunna sitta på en avskild plats i en skön mjuk soffa i stället för bakom ett skrivbord. Andra gånger behöver fler personer samlas runt ett projektbord.

Under våren har Senab genomfört seminarier för arkitekter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Intresset har varit mycket stort och fler seminarier planeras framöver.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration