Stigande hyrestrend i Östergötland

Central handel utvecklas på bekostnad av mindre orter och stadsdelscentrum. Det konstaterar Anders Strömlid på Estate Concierge i sin analys av hyresmarknaden i Östergötland.

Skriven av Anders Strömlid 2013-08-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Anders Strömlid på Estate Concierge.
Bild: Estate Concierge


Den ihållande trend som känns mest påtaglig är byggandet av handelsytor i större format. Tornby i Linköping och Ingelsta i Norrköping är de största exemplen på detta. Även centrala gallerior utvecklas med framgång för att hålla jämna steg i konkurrensen. Konsekvensen för mindre orter och dess handel låter inte vänta på sig. Vi kan se allt större svårigheter att hitta hyresgäster till butiksytor i bland annat Åtvidaberg.

Kunden säger sig gärna vilja ha ett stort och varierande utbud i närområdet men beteendet går åt motsatt håll. Givetvis finns det en logik i detta då utbudet är mycket bra i de handelscentrum som växer upp. Här finns en stor utmaning i hur man antingen möter detta eller anpassar centrumdelar på mindre orter eller stadsdelscentrum i större orter. Hur vill vi att mindre centrum skall se ut i framtiden? Vilken service efter­frågas och finns det andra verksamheter än handel som kan skapa levande mindre stadskärnor?
Artikelbild

Hyresnivåer Linköping


Välkomna satsningar


I Norrköping har Ståhls och Magnentus gjort välkomna satsningar utanför galleriastråken. Nu gäller det att kunderna hittar dit och skapar levande stadskärnor.

Trenden på kontorssidan går fortsatt mot att hyresgästerna vill ha nya, fräscha ytor. De, i och för sig väl fungerande, kontor som har 15 år på nacken väljs bort mot modernare alternativ. Utbudet känns stort och hyres­gästanpassningar i linje med dagens trender betalar sig i form av ökad uthyrning.

Inom lager och industri genomgår Norrköping en strukturförändring där äldre produktionsbyggnader ställs om till främst lager. Detta i konkurrens med ­stora etableringar på Händelö. Till dessa äldre byggnader är det viktigt att hitta rätt hyresgäster som inte behöver tio meter i takhöjd. Man kan också ställa frågan om alla äldre produktions- och lagerbyggnaderna ska vara kvar i den omfattning som finns i dag.

Hyrorna på kontorssidan har på senare år stigit i Norrköping. Visserligen från relativt låga nivåer. Jag tror att den trenden kan hålla i sig. Det ligger i linje med att moderniseringen av dessa ytor har tagit fart. Inom lager/industri ser vi ett stort utbud och ungefär samma efterfrågan. Här är utvecklingen av hyrorna inte densamma som inom kontor.

På bostadssidan är vi nu i ett läge där efterfrågan är större än tillgången på hyresrätter. Visserligen ett välkommet faktum i en sektor som dragits med stora vakanser under många år. Det är dock viktigt att hitta en balans i detta. Det brådskar därför att få fram nya bostäder. Lundbergs och Hyresbostäder bygger nytt och har säkert fler projekt på gång. Det tar dock tid och räcker inte till som det ser ut just nu.
Artikelbild

Hyresnivåer Norrköping


Många frågor att jobba med


Näringslivet i regionen inom den sektor vi verkar är beroende av en väl fungerande kommunal förvaltning. I Norrköping finns det många frågor att jobba med avseende tillgång till byggbar mark och handläggningstider för planärenden. Min uppfattning är att Linköping har kommit längre i det arbetet. Här ser jag stor förbättringspotential som skulle kunna skapa både arbeten och bostäder.

Jag vill passa på att slå ett slag för utvecklingen av Campus Norrköping, en del av Linköpings Universitet. För utvecklingen i Norrköping är det bra om Campus kan fortsätta att växa. Det tar tid att skapa företagande kring ett universitet men Campus har vitaliserat Norrköping och jag ser gärna att det fortsätter.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration