"Det måste produceras moderna kontor i city"

Tre röster om lokalhyresmarknaden i Helsingborg.

Skriven av Sofia Grymer 2013-10-25 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Andréas Eriksson, marknads- och informationschef, Helsingborgs Hamn


Hur skulle du beskriva Helsingborg som företagsområde just nu?
Artikelbild

Andréas Eriksson
Bild: Helsingborgs Hamn


– Bra företagsklimat med bra förutsättningar med många små och medelstora företag.

Vad ser du för potential i Helsingborg och vad kan göras bättre?

– Potentialen är bra med ett utmärkt strategiskt läge med nära till motorvägar och sjöfart. Kapaciteten på järnväg för gods kunde förbättras.

Hur ser du på hamnens roll i Helsingborg just nu?

– Hamnens roll har varit, är och kommer att vara viktig för staden och regionens näringsliv. Nästan var tionde helsingborgare är direkt eller indirekt beroende av hamnen enligt undersökningar vi gjort. Helsingborg har tillkommit och utvecklats tack vare handel och logistik. I detta är hamnen en naturlig del som containerspecialist och med sin unika förmåga att i hamnområdet växla mellan de olika godsslagen (sjö, väg, järnväg).

Vilka stadsbyggnadsprojekt i Helsingborg är viktigast för hamnens framtid?

– Tillgängligheten till och från hamnen är mycket ­viktig. Att snabbt och enkelt komma till och från ­hamnen.

Rickard Nilsson, vd, Skogskupan AB


Hur skulle du beskriva Helsingborg som företagsområde just nu?

– Vi har en stor fastighet på 8 000 kvadratmeter som ligger centralt och nära sjukhuset i Helsingborg. Efterfrågan bland företag som vill ha lokaler där är stabil.
Artikelbild

Rickard Nilsson
Bild: Skogskupan AB


Hur ser du på hyresutvecklingen och lokalut­budet?

– Jag tror att hyrorna kommer att dra sig lite uppåt. När det byggs nya kontor kommer troligen priserna att ligga på 2 000–2 400 kronor per kvadratmeter och därför tror jag att resten av marknaden kommer att följa med uppåt i CBD-området.

Vad ser du för potential i Helsingborg och vad kan göras bättre?

– Som i många andra stadskärnor är det problem med parkeringsplatser och det måste komma ny kapacitet på plats. Men Helsingborg har ett bra läge och här finns ett antal branscher som är väl etablerade.

Hur ser du på er egen roll i Helsingborg?

– Vi är ingen betydande aktör och har för närvarande inga direkta expansionsplaner i Helsingborg. Vi har en stor fastighet och inriktar oss på att förvalta den på bästa sätt och se till att den fungerar så bra som möjligt.

Thomas Bråhagen, fastig­hetschef Helsingborg, Wihlborgs Fastigheter


Hur ser hyresutvecklingen och utbudet av lokaler ut i Helsingborg just nu?

– För kontor i city har Helsingborg haft en lugn men stabil hyresutveckling de senaste åren. Vakansgraden är fortsatt låg i city. Det har inte skett någon nyproduktion av kontor sedan området kring Knutpunkten bebyggdes i början av 1990-talet. Därför saknas moderna kontorslokaler i City i dag.
Artikelbild

Thomas Bråhagen
Bild: Wihlborgs Fastigheter


– När det gäller lokaler för lager så förstärker Helsingborgs sin roll som ett av Sveriges bästa logistik­lägen i och med den nyproduktion som kommit igång på Tostarp området. För industri och företagslokaler har utvecklingen av vakansgraden och hyror varit stabil under året.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling i Helsingborg?

– Ser vi på Citys utveckling så är det framförallt moderna kontor som måste produceras. Ser vi allmänt på Helsingborgs utveckling så måste nyproduktionen av bostäder komma igång för att Helsingborg skall få en positiv utveckling i framtiden.

Vilka är de största fördelarna för företag att etablera sig i Helsingborg?

– Ett expansivt och framgångsrikt näringsliv strategiskt placerat i Öresundsregionen. Tillväxt i nästan samtliga kommuner i Nordvästra Skåne under de senaste åren. Campus Helsingborg (Lunds Universitet) växer med högt söktryck tillsammans med att Helsingborg är en populär bostadsort underlättar vid rekrytering av kvalificerad personal.

– Bra infrastruktur med närhet till E 4/E 6 tillsammans med att Helsingborg är Sveriges näst största containerhamn.

Vilka stadsbyggnadsprojekt är viktigast för staden just nu?

– Det viktigaste är att något av alla planerade projekt kommer igång. Som jag ser det så är det viktigaste stadsbyggnadsprojekt just nu ombyggnaden av Knutpunkten. En byggnad som med sin centrala roll i city påverkar oerhört många människors vardag. Ombyggnaden av Knutpunkten kommer också att med­föra att det tillförs cirka 8 000 kvadratmeter moderna kontorslokaler till centrala Helsingborg. Ett måste för näringslivets fortsatta utveckling i Helsingborg.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration