En trädgård helt uppåt väggarna

Helsingborgs stad jobbar mot naturlagarna och har anlagt en vertikal trädgård. Den ska bidra till ett bättre lokalt klimat i staden. – Det är ett sätt att visa att staden tar de gröna frågorna på allvar, säger landskapsarkitekt Alfred Nerhagen.

Skriven av Sofia Grymer 2013-10-22 | Utveckling

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vintergrönt. Växterna är till största delen vintergröna perenner, både trädgårdsväxter och sådana som växer vilt i den svenska naturen.
Bild: Eva Lie


I augusti invigdes Sveriges första offentliga vertikala trädgård i Helsingborg. Det är Pumphusets böjda vägg på Sundstorget som har klätts in i gröna växter av olika slag.

– Helsingborgs stad har under flera år jobbat för att vi ska kunna bygga gröna väggar. Anledningen är den förtätning av staden som vi står inför och då kan ett sådant här verktyg bidra till den biologiska mångfalden och ett bättre lokalt klimat genom att bland annat återfukta luften, sänka temperaturen och fungera som en ljuddämpare, säger Alfred Nerhagen som är landskapsarkitekt och stadsbyggnadsförvaltningens projektledare för trädgården.

Välbefinnandet ökar


Den vertikala trädgården består av ett modulsystem av grå kassetter med förgjorda hål för växterna. Det är till största delen vintergröna perenner, både trädgårdsväxter och sådana som växer vilt i den svenska naturen, som har förodlats i sina kassetter i sex veckor för att bli fylliga och robusta inför vintern. Modulsystemet utnyttjar så kallad hydroponik, en vattenkultur där näringsämnen bärs av vattnet och jorden är ersatt av icke nedbrytbart material. Jämfört med att anlägga ett grönt tak innebär den vertikala trädgården en lite större utmaning.
Artikelbild

Ljuddäpare. "Trädgården kan bidra till den biologiska mångfalden och ett bättre lokalt klimat", säger landskapsarkitekten Alfred Nerhagen.
Bild: Eva Lie


– De gröna taken är ett passivt system som man lägger ut och som sedan sköter sig själv och lever av regnet. Med en vägg jobbar man mot naturlagarna och regnet räcker inte till för bevattning. Så pumpsystemet är den stora skillnaden. Gröna tak är billigare och man kan lägga dem på en större yta, men den estetiska aspekten försvinner helt. Välbefinnandet hos människor ökar när man kan se det gröna vilket är en viktig skillnad och det blir också ett sätt för staden att belysa att den tar de gröna frågorna på allvar, säger Alfred Nerhagen.

Staden valde att anlägga den vertikala trädgården på Sundstorget dels av praktiska skäl men också på grund av att det i dag är en plats som upplevs som väldigt steril och med lite grönska. Samtidigt är det en plats där många människor rör sig.

Krävs mer kunskap


– Det är jätteviktigt att trädgården är väl synlig, att man kan röra vid den och plocka smultronen som växer där. Det är som en godispåse till Helsingborgarna.

Den vertikala trädgården kommer också att användas i forskning i ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Genom att studera väggen hoppas man kunna öka kunskapen om vertikala trädgårdar i Sverige.

– Det krävs mer kunskap för att vi ska kunna anlägga vertikala trädgårdar på fler ställen. Vi vill höja kunskapsläget och kommer att dela med oss. Det är en styrka för Helsingborg att vi går i bräschen här och vi hoppas att fler vågar satsa på detta.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration