Grönt är skönt

Hur skulle det vara att arbeta i en miljö där inga levande gröna växter kan ses så långt ögat når? Skulle jag trivas? Knappast. Det skulle kännas sterilt, torftigt och tråkigt.

Skriven av Eva Mellergårdh Wernersson 2012-03-01 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

En grön innemiljö ökar trivseln och välbefinnandet. Det ser inbjudande ut och ger en avstressande känsla.
Bild: Bellis Växmiljö


– Det gröna har alltid spelat en stor roll för människan, berättar Gösta Sundström på Bellis Växtmiljö i Partille. I skogen till exempel, kunde man gömma sig för fienden. Grönt är den lugna färgen.

Gösta Sundström betonar fyra saker som de gröna växterna är bra på:
- De producerar syre, som vi andas in.
- De ökar luftfuktigheten.
- De dämpar ljud.
- De neutraliserar giftiga ämnen.
Artikelbild

På våra kontor är det lätt att luften blir torr. Vi har datorer, kopiatorer och faxar påslagna.

Fläktar suger ut luften ... Men med växter ökar luftfuktigheten, våra slemhinnor i näsan blir inte lika torra. Gösta Sundström menar att gröna växter befrämjar vår hälsa. Även vår kreativitet ökar tack vare växternas oregelbundna form.

Så fram med de gröna växterna ur garderoben! Njut av dess skönhet! Känn hur de ger liv åt kropp och sinne!

Artikelbild

Det finns forskningsprojekt som visar att växter renar luften. Förutom bioutsläpp som vi andas ut, tar växterna även upp ämnen som bensen, formaldehyd och trikloretylen, ämnen som finns i mycket av det vi omger oss med.
Bild: Bellis Växmiljö


Fakta
Enligt en undersökning från Washington State University gjorde försökspersoner ett produktivitetstest. Det visade sig att reaktionstiden i närvaro av växter var tolv procent snabbare med växter i lokalen, vilket skulle tyda på att växter kan bidra till ökat produktivitet.

En annan av deras studier gällde ett antal anställda på ett norskt oljeföretag. Denna studie visade att under en period med växter på kontoret minskade klagomålen över torr, hes hals med 25 procent.Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration