Sida flyttar huvudkontoret till Ursvik Entré

Sida har ett regeringsuppdrag att flytta huvudkontoret från Valhallavägen i centrala Stockholm för att stärka den statliga närvaron i andra kommuner och bidra till socioekonomisk utveckling. Nu har biståndsmyndighetens verksledning valt att gå vidare med hyresvärden Nordisk Renting, som äger fastigheten Ursviks Entré i Rissne i Sundbyberg.

Skriven av Axel Ohlsson 2020-09-30 | Utveckling

Dela på linkedIn

Artikelbild

Ursvik Entré.
Bild: Catarina Harling


– Det här kommer att spara pengar, i form av lägre kostnad per kvadratmeter och mindre lokaler, vilket ger mer pengar till bistånd för att utrota fattigdomen i världen, säger Marie Ottosson, överdirektör.

– Vi hade två bra förslag, som båda låg i linje med regeringens beslut att bidra till socioekonomisk utveckling och hålla nere lokalkostnaderna. Nu inleder vi fördjupade hyresförhandlingar med Nordisk Renting om fastigheten Ursviks Entré i Rissne i Sundbyberg, som kommer att ge de anställda ett flexibelt kontor, inte har många våningar och ligger nära spårbunden trafik, säger Marie Ottosson.

Efter regeringsbeslutet i juni sökte Setterwalls advokatbyrå och fastighetskonsulten Newsec efter möjliga lokaler utifrån kriterierna i regeringsbeslutet och Sidas krav. Totalt 43 förslag kom in, varav två alternativ slutligen bedömdes uppfylla regeringens och Sidas krav. Verksledningen beslutade därefter att gå vidare med de två hyresvärdarna och avsiktsförklaring undertecknades med dessa.

Regeringen gav Sida först i uppdrag att flytta till Botkyrka kommun, i södra Stockholm. Det fanns ingen ledig lokal i Botkyrka där Sida fick plats. En utredning konstaterade att om nytt kontor ska byggas, så bör myndigheten genomföra en byggentreprenadupphandling för att inte kringgå LOU, lagen om offentlig upphandling.

– Sida har inte mandat att genomföra en byggentreprenadupphandling. Den enda möjligheten är därför att Sida hyr ett befintligt kontor. Därför hemställde vi till regeringen om utökat sökområde, säger Marie Ottosson, överdirektör.

Fakta Sidas kontor i Stockholm:
- Sida har sitt huvudkontor i Stockholm, men personal finns också stationerad ute i samarbetsländerna. Dessutom har Sida verksamhet lokaliserad till Härnösand och till Gotland.
- 646 medarbetare, tillsvidare- och visstidsanställda, arbetar i dag på huvudkontoret i Stockholm, av totalt 948 anställda. En femtedel av de anställda arbetar på ambassader i Sidas 37 samarbetsländer. Övriga 42 anställda arbetar på kontoren i Visby och Härnösand.
- Nuvarande huvudkontor ligger i Konstfacks tidigare lokaler på Valhallavägen i Stockholms stad. Fram till 2006 låg Sidas huvudkontor på Sveavägen, nära Sergels torg.

Fakta om övriga inkomna lokaler:
- 43 förslag på lokaler kom in efter regeringens nya beslut den 11 juni fram till den 3 juli 2020.
- Av dessa låg 15 i Stockholms stad eller i område som inte bedömdes bidra till socioekonomisk utveckling, och föll därmed bort.
- Tio objekt var nybyggnationer och ströks eftersom det då hade krävts byggentreprenadupphandling, något som Sida inte har mandat att göra.
- Fem av objekten var fel utformade, uppfyllde inte Sidas behov (för små eller utspridda i olika byggnader).
- Fem var byggnader som inte skulle hinna färdigställas i tid till våren 2022.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration