Lunastigen 3-5

Lager, Stockholm

Verksamhetslokal om totalt 914 kvm med möjlighet att delas av ner till ca 430kvm, se bifogade planritningar med delningsförslag.
Lokalen är bälgen en trappa upp i fastigheten och nås via det centralt placerade trapphuset med personhiss.

Lokalen kan med fördel nyttjas som en kombinationslokal då det finns goda inlastningsmöjligheter med Lastkaj och lasthiss.

Omgivning

.

Kontakta annonsör
Daniel Grönwall
-
daniel.gronwall@stendorren.se


Utvalda lokaler från Stendörren Fastigheter AB