Dokument

Dokument
Dokument

Skiftesvägen 16

Industri/Lager/Övrigt, 100 - 1000 m2, Jönköping, Gränna

På Skiftesvägen 16 i Gränna finns det en större lagerbyggnad om 11 000 kvm. Fastighetsägaren har valt att utveckla byggnaden med mindre förråds-/lagerlokaler för både verksamheter som privatpersoner. Lokalerna är placerade på bottenvågningen med ingång från norra sidan av fastigeheten via en markport (se drönarbild). Tanken är att dela upp våningsplanet med mindre ytor om ca 100-400kvm där man kan hyra den ytan man behöver.
I byggnaden finns det även en större källarlokal om ca 1 000 kvm där möjligheten finns att hyra hela ytan och få den anpassad utefter er verksamhet.
Utöver detta finns det ca 4 700 kvm i markplan och vid intresse av att hyra flera plan går detta att diskutera.

Omgivning

Gränna är en liten stad längs med Vättern vid foten av Grännaberget. Staden är mest känd som polkagrisstaden med ett flertal kokerier längs med kullerstensgatorna. Med närhet till E4:an är Gränna ett stopp som många turister gör varje år om så bara över dagen eller för längre perioder. Från Grännahamn finns även möjlighet att ta färjan ut till Visingsö. Trotts att Gränna är en mindre stad utvecklas den ständigt. I området vid Skiftesvägen pågår ett projekt för att möjliggöra bostadsbebyggelse samt en ny väg genom södra delen av staden. Vägen ska gå genom verksamhetsområdet i södra Gränna och vidare till hamnen för att avleda den tunga trafiken från de centralaste delarna. Den nya vägen är planerad att gör över åkrarna och korsa Skiftesvägen där den lediga lokalen är placerad

Planlösning

Lokalerna är uppdelad i en större yta i källarplan om 1 000 kvm och flera mindre ytor på bottenplan om 100-400 kvm. Planlösningen på respektive våning är anpassningsbar utefter behov. De mindre förvarings-/ lagerytorna är anpassade för förvaring och har därför ingen tillgång till WC m.m.. För att utveckla tillgängligheten till byggnadens bottenplan och källarplan kommer fastighetsägare på bottenplan sätta in en större markport om 5,5m i bredd. På källarplanet kommer en ramp med markport skapas för att göra det lätt för in och utlastning. Möjligheten finns att hyra en större yta i byggnaden med tillhörande kontor m.m. som kan anpassas efter er verksamhet. Men vid intresse av detta, kontakta vår lokalförmedlare Cecilia för ytterligare information och diskussion.

Service

All tänkbar service finns i centrala Jönköping.

Övrigt

Mer information finns www.quadrent.se

Kontakta Annonsör

Anders Mårtensson
0709-749995
anders.martensson@quadrent.se