Alevägen 47

Lager, 16633 m2, Ale

Lättillgängliga lagerytor i Nol med tillhörande markytor samt bra rangeringsytor
OM LOKALEN
Vi kan nu erbjuda lättillgängliga lagerytor med tillhörande omklädningsytor, kontor, lunchrum och wc om ca 16 633 m². Inhägnat område och utmärkta rangeringsytor.

Det finns ett flertal portar och några av dem finns i anslutning till ett större skärmtak om ca 1120 m².

Takhöjden i lagret uppgår till ca 6-7 m.

Markytor om upp till ca 14 075 m² går att tillförhyra.

Ytorna kan i dagsläget endast förhyras fram till 2025-06-30

Angivet pris per m² är en indikativ kallhyra för lokalen i befintligt skick. Driftskostnader och fastighetskatt tillkommer.

Välkomna att boka in en tid för visning!


FASTIGHETSINFORMATION

Nol Teknikpark är en företagspark med stor dynamik. Området omfattar ca 90 000 kvm stor yta varav en uthyrningsbar del om ca 40 000 kvm. Här finns både stora lagerytor med tillhörande kontor och mindre industrilokaler. En fastighet lämpad för många olika branscher. Lastkajer finns och lagerytor med en takhöjd på 6-7 meter. Hela fastighetens rangeringsområde är nyasfalterat. Samtliga tak är utbytta och tilläggsisolerade. På alla lanterniner är glaset utbytt mot brandsäkert klarglas vilket ger väldigt bra ljusinsläpp. Fastigheten har fjärrvärme.

KOMMUNIKATIONER
Nol Teknikpark ligger invid RV 45 som är en fyrfilig motorväg och 2,5 mil norr om Göteborg samt 4 mil söder om Trollhättan. Det finns direktutfart från fabriksområdet, vilket underlättar för dig med bil. Stationen för pendeltågen till Göteborg ligger i direkt anslutning till fastigheten.

OMGIVNING
Närheten till Ale centrum bidrar till en hög servicegrad.

Kontakta Annonsör

Camilla Berglund
070-713 17 16
camilla.berglund@svenskahus.se