Artiklar taggade som Skåne

Ny enhet ökar servicen för utländska nyrekryteringar

International Citizen Hub har bildats för att de främsta forskarna i världen ska få det så bra som möjligt i Lund. Något liknande finns inte i Sverige. – Vi rekryterar globalt, det är mycket som måste fungera när man kommer hit till Lund, säger näringslivsutvecklare Kristina af Klinteberg på den nyinrättade enheten.

Brunnshög är Lunds nya stadsdel

I svallvågorna efter Max IV och ESS växer nu den nya stadsdelen Brunnshög fram. Där kommer Ica Fastigheter att bygga blandstad, med bland annat butiker, bostäder och serviceverksamheter. – Vi vill skapa ett modernt kvarter med fokus på människor som lever och bor där, säger Lena Broberg, vd för Ica Fastigheter.

Snart rullar spårvagnarna i Lund

Göteborg, Norrköping, Stockholm och … Lund. Om några år får även en skånsk stad spårvagnstrafik. Förhoppningen är att byggnationen kan påbörjas redan i slutet av året. – I så fall kan spårvagnarna börja rulla 2019, säger Jurate Paulsson, kommunikatör för spårvagnsprojektet i Lund.

"Lund är en betydande kompetensförsörjare"

En av Sveriges mest betydande universitetsstäder, ett nav för nyskapande forskning, och ett bra näringslivsklimat – så skulle man kanske lite kortfattat kunna sammanfatta Lund. Lokalnytt har även pratat med näringslivschef Peter Sörbom för att få hans syn på staden.

"God service ska känneteckna Lund"

Lund växer som stad och även som evenemangsstad. Målet är att fylla hela kalenderåret med olika evenemang, enligt Per Persson, ordförande i Lunds Citysamverkan, som också vill höja servicenivån i staden. – God service ska känneteckna Lund i framtiden, säger Persson.

"Lund är en väldigt annorlunda stad"

Lunds näringsliv präglas av internationella företag och en kunskapstät marknad. Det gör att många företag vill etablera sig här. Attraktiviteten finns, baksidan är att vi har ont om mark, säger näringslivsutvecklare Kristina af Klinteberg på Lunds kommun.