"Det bästa från två världar"

Corallen kombinerar det lokala bolagets närhet och engagemang med det stora bolagets stordriftsfördelar och finansiella muskler. – Vi tar det bästa från två världar, säger Peder Karlén, fastighetschef för Corallen i Jönköping.

Skriven av Nicklas Tollesson 2013-10-20 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Utvecklar. Peder Karlén och Corallen arbetar mycket fokuserat på att utveckla fastighets-beståndet.
Bild: Nicklas Tollesson


Castellum är Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 37,5 miljarder kronor. Verksamheten drivs genom sex helägda dotterbolag – bland andra Corallen – på olika geografiska marknader runt om i Sverige.

Corallens verksamhet är i sin tur uppdelad i fyra geografiska marknader – Jönköping, Linköping, Värnamo och Växjö.

– Castellum är en oerhört stark och kompetent ägare med tydliga mål och strategier. Moderbolaget ger oss råg i ryggen, att vi har Castellum bakom oss gör att vi ofta har möjlighet att agera snabbt när affärsmöjligheterna dyker upp, säger Peder Karlén, som har arbetat inom Corallen sedan 1999 och blev ansvarig för Jön­köpings­kontoret 2005.

Egen personal i alla led


Sedan dess har han varit med och fördubblat verksamheten i Jönköping.

I Jönköpingsområdet äger Corallen cirka 185 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

Bolaget kan erbjuda ett brett utbud av lokaler, från centrala kontor och stadsutvecklingsprojektet Atollen (läs mer i separat artikel) till lager och logistik i Torsvik.

– Vi är inriktade på fastigheter med goda lägen, områden som vi tror på i framtiden. Vi är inte inriktade mot något specifikt segment utan erbjuder lokaler för många olika verksamheter.

Corallen har egen personal i alla led.

– På alla våra fyra marknader har vi egen personal i allt från projektutveckling och uthyrning till drift och förvaltning. Vi har en väldigt nära dialog med våra hyresgäster vilket leder till att vi har en hög kundnöjdhet. Våra hyresgäster är ofta trogna oss även när deras lokalbehov ändras och de behöver flytta.

Ett exempel på detta är när Skeppsbrons Lastbil och Bussverkstad hade vuxit ur sina lokaler söder om Munksjön. Då uppförde Corallen en ny byggnad för bolaget på Ljungarums företagsområde, där man i våras flyttade in på 3 100 kvadratmeter.

Helglasade garageportar


Den byggnationen var också startskottet för Corallens målsättning att certifiera alla nybyggnadsprojekt enligt det svenska systemet Miljöbyggnad.

– Det är ganska ovanligt att man certifierar industribyggnader enligt Miljöbyggnad. I den här byggnationen fick vi utgå från ett kontorsperspektiv. Ett exempel på detta är att vi, för att klara ljusinsläppskraven, fick göra alla garageportar helglasade. Miljökraven ledde alltså här till att byggnaden blev fräschare och snyggare än en traditionell industribyggnad.

Att Skeppsbron behövde större lokaler passade också bra ur ett annat perspektiv. Det gamla industriområdet söder om Munksjön ska ju på sikt förvandlas till en modern blandstad och Corallen är ett av bolagen som kommer att delta i omvandlingen.

– Vi äger 7 000 kvadratmeter mark precis vid vattenbrynet. Översiktsplanen säger kontor och bostäder, och eftersom vår inriktning är kommersiella fastigheter så är det kontorsbiten vi arbetar främst med. Det är ett riktigt intressant utvecklingsprojekt med ett unikt läge och vi ser fram emot att vara med i utvecklingsprocessen. Det är realistiskt att tro att en byggstart ska kunna äga rum om två, tre år.

Corallen har också tidigare varit aktivt när det gäller att utveckla gamla industriområden.

– Vi köpte tidigt ganska många fastigheter på Rosenlund, som var ett renodlat industriområde. Vi har hela tiden legat i framkant med att förvandla det området och fått in helt nya verksamheter. Utvecklingsarbetet har blivit något av ett signum för Corallen.

Var har ni era största vakanser för tillfället?

– Vi köpte nyligen en lagerfastighet på 10 000 kvadratmeter av Voice, en del av Lammhults Design, som centraliserar sin verksamhet till Lammhult. De lämnar hela fastigheten om ungefär ett år. Det är en fin lagerfastighet med goda utvecklingsmöjligheter.

Corallen är väldigt fokuserat på just utveckling, vilket är en nödvändighet om man ska nå Castellums högt uppställda mål, på en årlig tioprocentig ökning av förvaltningsresultatet.

– Av Corallens marknader är det i Jönköping och Linköping som bolaget har störst ambitioner att öka beståndet. Mycket av det här handlar om att utveckla våra befintliga fastigheter, snarare än om att leta förvärv, även om vi givetvis tittar på det också.

Avslutningsvis, du har arbetat på Corallen ganska länge, vad är det bästa med att jobba här?

– Att det här bolaget går från ord till handling, vi försöker leva efter tesen att "vi gör det vi säger".

Sök lediga lokaler i Jönköping!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

"Jönköping kommer genomgå en fantastisk förändring" "Jönköping kommer genomgå en fantastisk förändring" Tillfälligt Logpoint Center kan vara klart om ett år Tillfälligt Logpoint Center kan vara klart om ett år Atollen drar aktörer från övriga Sverige Atollen drar aktörer från övriga Sverige "Det ringer nästan hela tiden" "Det ringer nästan hela tiden" "Näst intill optimalt läge" "Näst intill optimalt läge" "Jönköping är en stad som visar framfötterna" "Jönköping är en stad som visar framfötterna"