Aktivt arbete med Citykärnan

En av orsakerna till Landskronas framgång den senaste tiden är bildandet av Landskrona Citysamverkan. Ett trepartssamarbete mellan kommunen, fastighetsägarna och näringslivet. De arbetar nu hårt för att den positiva utvecklingen i Landskrona ska fortsätta och har arbetat fram en arbetsplan med förslag på konkreta åtgärder.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-02-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

"Masterplanen" kallas den, Landskrona Citysamverkans arbetsplan som ska förbättra citykärnan ytterligare. I arbetsplanen finns förslag på konkreta åtgärder för hur handeln och centrums attraktionskraft i Landskrona ska fortsätta. Bland annat finns det förslag på hur handelsstråken, Rådhustorget och miljöerna i anslutning till stadskärnan kan levandegöras och utvecklas med nya verksamheter och attraktiva miljöer de närmaste åren.

– För första gången på väldigt många år har Landskrona fått ett verktyg och en målbild för centrum att arbeta med. I samband med bildandet av Citysamverkan slog vi gemensamt fast visionen att " Landskrona city ska ha Skånes ojämförbart bästa mix av handel, nöje och rekreation år 2012". Masterplanen är en av många pusselbitar som nu faller på plats på vägen dit, säger Jesper Månsson, ordförande i Citysamverkan.

Tanken är att åtgärderna ska ske i utvalda områden under två till tre år framöver och det handlar framförallt om åtgärder som innebär att kommunen, handeln och fastighetsägarna gemensamt arbetar för att skapa en levande, trygg, hel och ren stad. Citysamverkan kommer finnas med i det här arbetet som en samordnande part.

– Vikten av ett välutvecklat kommersiellt sammanhängande centrum är något alla parter i Citysamverkan är överens om. Centrum behöver förstärkas, förtätas och förnyas. Men tryggheten och miljön i och runt centrum har också stort avgörande inför framtiden, säger Torkild Strandberg, kommunalråd och vice ordförande i Citysamverkan.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration