Platzer utvecklar Gårda

Platzer påbörjar nu byggnationen av ett kontorshus i norra Gårda, där Försäkringskassan och GR har tecknat sig för över 90 procent av ytorna. Bolaget har också planer på att bygga en stor kontorsskrapa i norra Gårda – och att utveckla Canonhuset i södra Gårda.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-01-09 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

P-G Persson
Bild: Nicklas Tollesson


Vid årsskiftet inledde Platzer byggnationen av det nya kontorshuset som byggs ihop med Peabs regionkontor på Anders Personsgatan.

Peab flyttar på våren 2015 till kvarteret Lyckholms söder om Liseberg och på hösten samma år ska hela det nya kontorshuset stå klart. Tillsammans med Peabs gamla del omfattar projektet 12 000 kvadratmeter och Försäkringskassan har tecknat kontrakt för 7 300 av dem.

– Kontraktet med Försäkringskassan löste upp flera knutar för oss. Dels fyller vi hela Peabhuset och dels kommer vi igång med projektet, säger Platzers vd P-G Persson.

Precis före jul skrev Platzer också kontrakt med GR – Göteborgsregionens Kommunalförbund – om 3 200 kvadratmeter.

Stärkta över framgångarna


– Försäkringskassan har en option på ytterligare en yta, så vi har nu bara 890 kvadratmeter kvar att hyra ut, i entréplan, ytor för service, handel eller restaurang, säger P-G Persson.

Platzer har i flera år planerat för en hög kontorsskrapa i norra Gårda. I höstas beslutades i byggnadsnämnden att stadsbyggnadskontoret lägger in projektet i produktionsplanen för 2014.

– Detaljplanearbetet ska alltså inledas i år. Vi är stärkta över framgångarna med projektet på Anders Personsgatan och det känns väldigt spännande att gå vidare.

I dagsläget omfattar projektet hela 25 000 kvadratmeter, men det kan komma att ändras under arbetets gång.

– I nuläget går vi efter det arkitektoniskt bästa. Sedan får vi titta på vad som är genomförbart ekonomiskt. Det är dyrt att bygga högre än 16 våningar, bland annat beroende på ökade brandkrav.

I södra Gårda har Platzer redan en skrapa, det 17 våningar höga Gårda Business Center, också känt som Canonhuset.

Platzer köpte fastigheten förra året av Vasakronan (som några månader tidigare hade köpt den som en del av en paketaffär med Diligentia).

– Det är bra tryck också där, och vi har tankar på att utveckla fastigheten. Vi är inne på att både bygga på och bygga till, men än så länge är det bara tankar.

Platzer äger i nuläget 40 000 kvadratmeter kontor och 15 000 kvadratmeter parkeringshus i Gårda och har också det egna kontoret i området, på Anders Personsgatan.

– Vi tycker att det här är ett jättebra läge, nära leden och nära till centrala stan och evenemangsstråket. Gårda känns mycket närmare centrum nu än när vi började köpa här och området utvecklas åt rätt håll hela tiden.

Vakansgraden i Platzers Gårdabestånd ligger på cirka fem procent.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration