"Vi är ett raskt yrkeskunnigt arbetslag"

Brorman fastigheter är det familjeägda företaget som utmärker sig genom lyhördhet mot sina hyresgäster. – De ska behandlas som våra värderade arbetspartners, säger Martin Brorman.

Skriven av Sofia Grymer 2014-01-18 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Martin Brorman
Bild: Brorman fastigheter


Brorman fastigheter är ett familjeägt företag i fjärde generationen. De äger drygt 20 fastigheter om totalt cirka 70 000 kvadratmeter, varav en fjärdedel är bostäder och resten kommersiella lokaler, främst i centrala och västra Malmö. Martin Brorman på Brorman fastigheter berättar att företaget startade i en byggnadsrörelse under 30-talet.

– Och på 60-talet övergick verksamheten till att bestå av förvaltning av egna fastigheter.

Anledningen till att de har satsat på fastigheter just i centrala och västra Malmö beror på att de tror att de etablerade stadsdelarna har ett bestående värde.

– Inkörningen är redan gjord och marknaden är ­stabilare i de här stadsdelarna, säger Martin Brorman.

Hur märks det på er som fastighetsvärd att ni är ett familjeföretag?

– Att driva ett familjeföretag innebär kundrelationer i ett långsiktigt ägande och att med engagemang, ­lyhördhet och service bära den goda företagsandan ­vidare, i fostran av efterträdande generation.

Ni beskriver er som ett företag som fokuserar på kvalitet och omtanke om era hyresgäster och fastigheter, hur visar det sig?

– Nästan hela överskottet i verksamheten återinvesteras i modernisering och förbättring av fastigheterna och utbyggnad av fastighetsbeståndet. Det finns inga aktieägare med utdelningsanspråk att ta hänsyn till.
Artikelbild

Familjeföretag. Brorman fastigheter är ett familjeägt företag som startades i en byggnadsrörelse under 30-talet.
Bild: Brorman fastigheter


Hur utmärker ni er i övrigt som fastighetsvärd?

– Genom lyhördhet och i förekommande fall socialt engagemang. Hyresgästen ska behandlas som vår värderade arbetspartner.

Hur ser kontakten med era kommersiella hyresgäster ut?

– Det förekommer kommunikation men inte med ­någon upplagd regelbundenhet. Vi känner av marknaden och kunden och erbjuder möjligheter till expansion och kompression av hyresgästens verksamhet när vi känner av förändringar, eller när hyresgästen själv tar initiativ i frågan.

Vilken är er bästa lediga lokal just ju?

– Vi har inga vakanser.

Vad händer för Brorman fastigheter under 2014?

– Företagets kontor flyttar till nya spännande lokaler i ett av Malmös bäst bevarade gamla town house i gamla staden.

Hur ser ni i övrigt på framtiden?

– Vi är ett raskt yrkeskunnigt arbetslag som kommer att fortsätta ge god service och sträva efter expansion på bästa läge i staden.

Lediga lokaler i Malmö


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration