"Viktigt att utvecklingen av infrastrukturen hänger med"

Cecilia Fasth på Eklandia och Omar Catovic på Wilfast Förvaltning om logistikläget i Göteborg.

Skriven av Rasmus Thedin 2015-04-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Cecilia Fasth.
Bild: Eklandia


Cecilia Fasth, vd, Eklandia


Ni ska uppföra ett nytt logistikcenter på Hisingen. Vad kan du säga om det?
– Vi har tilldelats mark i området som vi kallar Hisingens logistikcentrum. Det är ett hamnnära storskaligt logistikområde som tillåter etableringar med upp till 75 000 kvadratmeter byggnad. Start för byggnation kan ske tidigast under hösten 2015.

Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt logistikföretag i Göteborgsregionen?
– Närheten till Göteborgs hamn som är Skandinaviens största och som satsar expansivt för framtiden, du har även flera av de stora exportbolagen här liksom tillgång till rätt arbetskraft. Nu finns även möjlighet att etablera och växa med sin verksamhet med ny planlagd logistikmark i stor skala.

Hur mycket lager/logistik äger ni i Storgöteborg och hur mycket ledigt har ni i nuläget?
– Vi äger cirka 300 000 kvadratmeter och har ungefär 20 000 kvadratmeter vakant.

Hur ser efterfrågan ut för närvarande? Hur har det förändrats under året som gått?
– Vi tecknade motsvarande 17 000 kvadratmeter lager/logistikkontrakt under första kvartalet i år. Vi upplever en bättre beslutskraft efter årsskiftet än precis innan jul, då det politiska läget var mer osäkert (diskussionen kring nyval). Vi ser optimistiskt på 2015.

Artikelbild

Omar Catovic.
Bild: Wilfast


Omar Catovic, Fastighetsförvaltare, Wilfast Förvaltning


Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt logistik­företag i Göteborgs­regionen?
– Göteborg har länge toppat listan över Sveriges bästa logistikläge. Detta beror mycket på Göteborgs hamn som är Nordens största hamn och den enda hamnen i Sverige som tar emot världens största containerfartyg. Göteborg Landvetter Airport är en av Nordens största flygplatser och en betydande knutpunkt för logistik i regionen. Infrastrukturen är mycket bra och knyter samman Göteborg med andra storstäder såsom Oslo och Stockholm. Tack vare Chalmers och Handelshögskolan finns även god logistikkompetens i regionen.

Hur mycket lager/logistik äger ni i Storgöteborg och hur mycket ledigt har ni i nuläget?
– I Göteborgsregionen samt Borås, som drar stora fördelar av Göteborg, förvaltar vi cirka 155 000 kvadratmeter. I dagsläget ligger vår vakansgrad på cirka 6,5 procent på lager/logistik i Göteborgsregionen.

Vad borde Göteborgs kommun göra för att förbättra logistikläget ytterligare?
– I samband med utvecklingen av Göteborgs hamn är det viktigt att övriga delar av infrastrukturen hänger med. Omkring hälften av de containrar som kommer till och från hamnen transporteras på järnväg. Därför är det viktigt att man fortsätter med utbyggnaden av järnvägen, till exempel dubbelspår på Hamnbanan.
– För att möta det stora behovet av godstillförseln måste nya logistikområden komma till. Kommunens och Volvos utveckling av ett nytt logistikområde kring Hisingsleden kommer stärka Göteborgs ställning som logistikort.

Vad saknas på lager/logistikmarknaden i Göteborgsområdet i dag?
– Efterfrågan på nya moderna logistikanläggningar med högre takhöjder, flexibla planlösningar och lägre energiförbrukning är stor. För att få en fungerande logistikmarknad måste det byggas mer logistikanläggningar och distributionsterminaler i området.
– I samband med den växande e-handeln kommer behovet av nya anläggningar att öka. En annan anledning till varför det behöver byggas fler logistikanläggningar är att allt fler företag väljer att outsourca hanteringen och lagerhållningen.
– Det som saknas i dag och där jag tror vi kommer att se en förändring i framtiden är utformningen på de nya logistikanläggningarna. De nya logistikanläggningarna kommer vara mycket mer flexibla med fler in- och utlastningsmöjligheter, betydligt lättare att dela av och mer anpassade för företagens verksamhet.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration