"Ökad efterfrågan på lokaler"

Satsningar på infrastrukturen är avgörande för regionens utveckling, Nivåerna av lediga lokaler ligger mycket jämnt och hyresnivåerna i regionen är stabila. Nina Warnquist ger här sin analys av lokalhyresmarknaden i Öresundsområdet.

Skriven av Sofia Grymer 2013-10-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild
Vilka trender ser du på hyresmarknaden i Öresundsområdet just nu?


– Hyresnivåerna i Malmö, Lund och Helsingborg är stabila på samtliga delmarknader. Under första halvåret 2013 har trenden varit något uppåt­gående och vi har sett en något ökad efterfrågan på lokaler i allmänhet. Tecknade hyresnivåer i nyproduktion visar att moderna, yteffektiva lokaler fortsatt efterfrågas i hög utsträckning. Det är i huvudsak i centrala Malmö vid Citytunnelns samtliga stationsområden, Malmö central, Triangeln och Hyllie, som nyproduktionen sker. Under 2013 kommer tillskottet av ny kontorsyta som når marknaden uppgå till drygt 65 000 kvadratmeter.

Vakansnivåerna ligger mycket jämnt och inom den nyproducerade kontorsstocken ligger uthyrningstakten på en hög nivå. Vakansgraden bedöms dock stiga tillfälligt under året för att sedan stabiliseras då nyproduktionstakten inte håller i sig på samma nivåer framöver. Riskviljan har ökat något hos investerare och hyresgäster visar en större rörlighet.

– Citytunneln har gett Malmö flera nya attraktiva kontorslägen med möjligheter både i nyproduktion och befintlig stock och CBD förtätas ytterligare med högintressanta projekt som Malmö Live och Malmö högskolas Niagara.

Artikelbild

Nina Warnquist, analytiker och värderare på Newsec
Bild: Newsec.


Hur kommer utvecklingen att se ut på längre sikt?


– Malmös förändring från industristad till en tjänste­företags- och servicebaserad stad de senaste decennierna har förändrat näringslivets struktur i grunden. Näringslivet karakteriseras inte längre av ett fåtal stora företag utan av många små och privata tjänsteföretag som är den sektor som växer snabbast. Tack vare detta har Malmö klarat den ekonomiska nedgången bättre än städer som har en tyngdpunkt inom bland annat tillverkningsindustrin.

– Öresundsregionen gynnas av den förbättrade infrastrukturen med Citytunneln och Öresundsförbindelsen. Arbetspendlingen över Öresund har minskat något de senaste åren men är ändå dubbelt så stor i dag jämfört med 2005. De närmsta tio åren kommer också regionen att kunna dra nytta av de stora investeringarna inom forskningsområdet – främst genom projekten Max IV och ESS i Lund både under byggtiden och efter färdigställandet 2019.
"Citytunneln har gett Malmö flera nya attraktiva kontorslägen"
– På längre sikt kommer regionen att fortsätta utvecklas som en Öresundsregion. Förbindelserna förbättras mellan Malmö och Lund med en utbyggnad av södra stambanan och det talas om fler Öresundsförbindelser. I Malmö förtätas staden ytterligare med fortsatt utbyggnad av Västra Hamnen, Hyllie och framöver även Södra Nyhamnen.

Vilka faktorer kommer att styra hyresnivåerna framöver?


– I utbudet av moderna yteffektiva lokaler kommer topphyrorna fortsatt att noteras. Nyproduktionen är mest eftertraktad där det finns hög grad av tillgänglighet dels för bilburen trafik men också för kollektivtrafik. I vilken takt nyproduktionen sker och i vilken grad projekt byggstartas på spekulation har inverkan på nivåerna. I det äldre kontorssegmentet kan de centrala lägena konkurrera med något lägre hyresnivåer och efterfrågan på dessa bedöms stabil framöver, även om standarden på tekniska installationer och möjlighet till parkering påverkar efterfrågan.

Artikelbild


Vilka byggprojekt i Öresundsregionen är viktigast för utvecklingen?


– Satsningar på infrastrukturen är avgörande för regionens utveckling. Öresundsbron och Citytunneln är etablerade och projektet att bygga ut åtta kilometer av Södra stambanan till fyra spår mellan Malmö och Lund är i planskedet. Delar av sträckan ska grävas ner och projektkostnaden beräknas uppgå till 3,5 miljarder kronor.

– Därutöver väntas forskningsanläggningarna ESS och Max IV i Lund bidra starkt till utvecklingen i regionen. I tider med osäkerhet bland större arbetsgivare i Lund är projektet mycket välkommet för att vidareutveckla det kunskapskluster som kännetecknar staden.

Vilka är svårigheterna för företag som söker lokaler i Öresundsregionen just nu och vad har du för råd till dem?


– Det finns många projektmöjligheter i regionen. För ytor större än 1 000 kvadratmeter krävs framförhållning i synnerhet för moderna yteffektiva lokaler i det nyproducerade beståndet. I Malmö är dock många projekt förberedda att startas upp efter att hyresgäster har tecknat kontrakt. Att flytta sin verksamhet är ett stort beslut att fatta för hyresgäster. Prioritet bör vara att låta lokalförsörjningen vara en levande fråga och planera långsiktigt. Med fördel ska lokalen vara anpassningsbar utifrån verksamhet och arbetssätt. Just nu ligger ett stort fokus kring flexibla kontor och aktivitetsbaserade arbetsplatser, med alternativa mötesplatser som skapar kreativitet hos personalen.

Lediga lokaler i Öresundsområdet

Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Nytt kontorshotell vid Nyhamnen i Malmö Nytt kontorshotell vid Nyhamnen i Malmö Mango öppnar upp på Södertull i Malmö Mango öppnar upp på Södertull i Malmö I Helsingborgs Mindpark växer företagen I Helsingborgs Mindpark växer företagen Det pekar uppåt för Helsingborg Det pekar uppåt för Helsingborg Hamnarna viktiga för Malmö Hamnarna viktiga för Malmö Orkla Foods till nya lokaler i Dockan i Malmö Orkla Foods till nya lokaler i Dockan i Malmö