"Helsingborg ska vara ett naturligt val"

Helsingborg växer och staden förtätas. En utmaning det för med sig är att lyckas balansera byggtakten med planer för grönområden.<br /> – Att bevara den biologiska mångfalden är den största miljöutmaningen vi har, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Jälminger (M).

Skriven av Sofia Grymer 2013-10-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Det är mycket på gång i Helsingborg just nu. ­Staden står inför stora förändringar i stads­planeringen och med det följer en hel del ut­maningar. Ett av de största stadsbyggnadsprojekten handlar bland annat om att knyta ihop staden och minska barriären mellan Norr och Söder.
– Helsingborg ska vara en stad där du vill bo, ­verka och leva. Det ska finnas bra kommunikationer vare sig du vill jobba i Helsingborg, i övriga Skåne eller på den danska sidan. Helsingborg ska vara ett naturligt val för dig som vill någonting och då finns det ett antal saker som vi ständigt måste jobba med, säger Magnus Jälminger.

Ett brett utbud av olika aktörer på skolsidan och inom barnomsorgen är en sådan sak som han framhåller som viktigt för att folk ska vilja flytta till staden. Men också goda kommunikationer så att det blir enkelt för människor att ta sig runt i regionen. Och för att åstadkomma detta måste alla trafikslag knytas samman till ett sammanhållet trafiksystem med tåg, bilar, bussar och hyrcykelsystem, menar Magnus Jälminger.
– När människor väljer bostads- och verksamhetsort handlar det mycket om hur enkelt det är att börja ett liv i staden. Vi vill möjliggöra för fler att etablera sig i Helsingborg.
Artikelbild

Miljön. En av Helsingborgs största utmaningar handlar om miljön och den biologiska mångfalden.
Bild: Helsingborgs stad.


Men en av de största utmaningarna som staden står inför handlar om miljön och den biologiska mång­falden.

– Jag tror vi är rätt unika i Helsingborg med att ­balansera upp byggtakten i staden med grönplanerna. Jag ser det bildligt som en våg där man inte bara kan sätta bostäder på ena sidan om man inte förädlar med grönska på den andra. Den biologiska mångfalden är den största miljöutmaningen vi har och balanserar vi upp med grönska blir det win-win, säger Magnus Jälminger.

En klimatsatsning som han följer med spänning är den gröna väggen på Sundstorget i centrala Helsingborg som har anlagts utanpå pumphuset.
– Det är ett spännande koncept att testa om det går att behålla och utveckla den biologiska mångfalden ­genom att bygga vertikala parker längs husväggarna. (Läs mer om Helsingborgs "gröna vägg" på sidan 28.)

Vilka stadsbyggnadsprojekt tycker du är viktigast för Helsingborg?


– Tittar man långsiktigt kan man säga att det finns tre stora och viktiga projekt, det ena är H+ som ju är en ny stadsdel, ett antal tusen bostäder som vi planerar att bygga nu de närmsta femton åren. Drottning H är ett annat, där det handlar om att förädla, förändra och skapa fler bostäder i ett befintligt område. Och det tredje är faktiskt att utveckla ytterligare två kommuniktationsnoder, förutom Knutpunkten Helsingborg C, på Ramlösa station och Maria station. Genom att koppla ihop de här ytterligare två noderna förenklar vi för resenärer att komma vidare med tåg, bil, buss och ­cykel. Detta är riktigt spännande projekt som vi kommer att jobba länge med, men tittar vi ännu längre fram är en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör viktig och tittar vi i närtid är en konferens- och kongressanläggning mitt i city viktig.

Vilken roll spelar Helsingborg i Öresunds­regionen


Artikelbild

Helsingborg fungerar som motorn i Öresundsregionens norra del.
Bild: Helsingborgs stad.


– Helsingborg har en viktig roll i Öresundsregionen genom att fungera som motor i den norra delen. De senaste åren har vi intensifierat samarbetet med Helsingör, bland annat inom stadsbyggnadsområdet, för att stärka de norra delarna av regionen. Vi ser att hela Öresundsregionen kan dra nytta av ökat samarbete. Köpenhamn är ett internationellt sett ytterst starkt och omtyckt varumärke. Därför är det naturligt att hela Öresundsregionen i internationella sammanhang samarbetar under namnet Copenhagen Circle City. Om 20 år ser vi framför oss en samlad storstadsregion runt Öresund med tågnät och fasta förbindelser som knyter samman regionen i norr och söder.

Vilken typ av stad tror du Helsingborg är om 30 år?


– Då är det en stad med en fast förbindelse till Danmark som har slutit cirkeln i Öresund. Vi har skapat grönstråk och förtätat däremellan. Det är en stad som turister gärna besöker, men dit man också gärna flyttar eftersom barnen kan få en bra skolgång och uppväxt. Här finns även en spännande logistikbransch, men också kluster av helt nya arbetstillfällen som vi inte känner till i dag.

Hitta din nya lokal i Helsingborg!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

"Ökad efterfrågan på lokaler" "Ökad efterfrågan på lokaler" "CBD har återigen blivit ett attraktivt val" "CBD har återigen blivit ett attraktivt val" I Helsingborgs Mindpark växer företagen I Helsingborgs Mindpark växer företagen Helsingborg – företagsvänligt och naturskönt Helsingborg – företagsvänligt och naturskönt Ökning att vänta av marknadshyran i Öresundsregionen Ökning att vänta av marknadshyran i Öresundsregionen Här är programmet för Fastighetsmarknadsdagen i Öresund Här är programmet för Fastighetsmarknadsdagen i Öresund