Avvaktande lokalhyresmarknad i Öresundsregionen

Thomas Green, fastighetsvärderare på NAI Svefa, tror att marknaden för lokaler fortsätter vara avvaktande.

Skriven av Sofia Grymer 2013-10-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

– På lokalhyresmarknaden är det som tidigare främst moderna, flexibla eller yteffektiva och miljöriktiga ­lokaler som efterfrågas. Konkurrensen är hård om större etableringar och uthyrningar, särskilt vid projektuthyrning och nyproduktion. Hyresavtal tecknas fortfarande på goda nivåer, men uthyrningsprocesserna har blivit längre och inslag av rabatter har blivit vanligare.

– En trend är att fler och fler företag väljer aktivitetsbaserade arbetsplatser eller på annat sätt effektiviserar sitt lokalutnyttjande. Detta gör att många företag kan byta upp sig, såväl vad avser läge som skick/standard, utan att detta nödvändigtvis medför en högre lokalkostnad då de också minskar den förhyrda lokalytan.

– Några generella förändringar på hyresmarknaden har inte observerats under året. Inom lokala delmarknader har vi noterat mindre upp- och nedgångar, men generellt har marknaden varit stabil inom Öresundsregionen.
Artikelbild

Thomas Green, fastighetsvärderare på NAI Svefa.Ökande vakanser


– Den allmänna ekonomiska osäkerheten påverkar företagens beslut vad gäller omlokalisering eller expansion vilket gör att antalet omflyttningar minskat. På kort sikt bedöms marknaden vara fortsatt avvaktande. Med en fortsatt svag ekonomisk utveckling i Sverige och i omvärlden, hög arbetslöshet, ett mer ­effektivt lokalutnyttjande och dolda vakanser som kommer ut på marknaden så bedöms det som sannolikt att hyresmarknaden på sikt kommer att försvagas. Detta bedöms främst ge upphov till fler lediga lokaler, men borde även leda till en press nedåt på hyrorna.

– Äldre fastigheter, främst i ytterlägen, bedöms vara mest utsatta. Dessa har ofta svårt att leva upp till hyresgästernas krav på teknisk standard och yteffektivitet. Hyran är dess främsta konkurrensmedel.

Vilka byggprojekt i Öresundsregionen är viktigast för utvecklingen?


– Det finns ett flertal intressanta byggprojekt och utvecklingsområden på gång inom Öresundsregionen. I stället för att se till enstaka projekt så finns det mer övergripande faktorer som är värda att lyfta fram.
"Bostadsbristen är tydlig, något som även påverkar lokalhyresmarknaden"

Bostadsbristen är tydlig, något som även påverkar lokalhyresmarknaden då inflyttningen och möjlig­heterna för företagen att rekrytera kompetent personal begränsas. Det behövs fler bostäder, och gärna då mindre till medelstora lägenheter med rimliga hyresnivåer. Fler studentlägenheter behövs för att säkerställa att Malmö Högskola och Lunds universitet förblir fortsatt attraktiva för studenter.

Max IV och ESS


Satsningar på utbildning och forskning ger ofta positiva följdeffekter för hela regionen. Det är bara att se till Brunnshög i Lund med Max IV och ESS, två projekt som inte hade kunnat realiseras om det inte varit för Lunds starka ställning som centra för utbildning, forskning och utveckling. Fortsatta satsningar på infrastruktur skapar förutsättningar för en väl fungerande fastighetsmarknad och öppnar upp nya möjligheter för stads- och projektutveckling. Det finns långt gångna planer på att införa spårvagnstrafik i Lund, något som även kan bli aktuellt i Malmö och Helsing­borg. Investeringar i väg- och järnvägsnätet knyter ihop regionen och förenklar arbetspendlandet. På sikt skulle förstås en ny förbindelse över Öresund stärka integrationen och tillväxten i regionen.

Vilka är svårigheterna för företag som söker lokaler i Öresundsregionen?


– Att hitta rätt lokal, i rätt läge och till rätt pris är inte lätt, även om det finns ett stort utbud. Satsa på flexibla lokaler inom vilka man relativt snabbt och enkelt kan ta hänsyn till mindre förändringar i lokalbehovet.
"Det finns långt gångna planer på att införa spårvagnstrafik"

Med hänsyn till kostnaderna det innebär att omlokalisera företagets verksamhet så är det viktigt att vara ute i god tid och att man tänker igenom sitt nuvarande och framtida lokalbehov. Det finns mycket information att tillgå på nätet, men att flytta är en process som ofta tar stora resurser i anspråk – i tid och pengar – så det kan vara en god idé att ta hjälp av en specialist.

– Det är viktigt att man inte stirrar sig blind på hyran utan man bör beakta hela den totala lokalkostnaden, något som styrs av eventuella anpassningskostnader (oavsett om de utförs av fastighetsägaren eller hyresgästen), vilka driftskostnader som ingår i hyran, ansvarsfördelning vad gäller underhåll, med mera.

Lediga lokaler i Öresundsområdet

Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Stadskärna med stor mångfald i Malmö Stadskärna med stor mångfald i Malmö Första smaktaget när bygget av Malmö Saluhall påbörjades Första smaktaget när bygget av Malmö Saluhall påbörjades "Lund är en betydande kompetensförsörjare" "Lund är en betydande kompetensförsörjare" Högre hyror att vänta i Öresund Högre hyror att vänta i Öresund Den skuldfria parken i Bulltofta Den skuldfria parken i Bulltofta Mango öppnar upp på Södertull i Malmö Mango öppnar upp på Södertull i Malmö