"Lund är en väldigt annorlunda stad"

Lunds näringsliv präglas av internationella företag och en kunskapstät marknad. Det gör att många företag vill etablera sig här. Attraktiviteten finns, baksidan är att vi har ont om mark, säger näringslivsutvecklare Kristina af Klinteberg på Lunds kommun.

Skriven av Sofia Grymer 2014-01-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Näringslivsutvecklare Kristina af Klinteberg ser en god tillväxt gällande antal företag, arbetsställen och arbetstillfällen i Lund.
Bild: Sofia Grymer


Lund är tillsammans med Sigtuna Sveriges i dag äldsta stad. Den är känd för sitt universitet som etablerades år 1666, men också för sitt rika näringsliv med stora internationella företag som Tetra Pak och Alfa Laval. Med sina drygt 110 000 invånare utmärker sig staden – om man jämför med många andra städer av liknande storlek – invånarmässigt, enligt Kristina af Klinteberg på näringslivsavdelningen inom Lunds kommun.
– Lund är en väldigt annorlunda stad på ett positivt sätt. Staden är inte så liten till innehållet som det ser ut i invånarantalet, vi har fina tillväxtsiffror och väldigt låg arbetslöshet som är helt mot trenden jämfört med de generella Skånesiffrorna, säger hon.

I augusti förra året fanns det 12 633 företag etablerade i Lund och 13 283 arbetsställen.
– Vi ser en god tillväxt gällande antal företag, antal arbetsställen och arbetstillfällen. Vad gäller lönetillväxten så har vi en högre tillväxt här än i orterna runtomkring. Och det ligger även högre än rikssnittet, säger Kristina af Klinteberg.

Artikelbild

Kristina af Klinteberg, näringslivsutvecklare på Lunds kommun.


Hur skulle du beskriva näringslivet i Lund?


– Lunds näringsliv är väldigt internationaliserat, både när det gäller de stora välkända företagen som Ericsson, Axis och Sony och de mindre nystartade företagen inom olika teknikgrenar som telekom, life science och förpackningsindustrin till exempel, där man är väldigt framstående. Lund är verkligen en kunskapsstad och ett ställe där man tar kunskapen vidare till innovationer till en marknad som ofta är global. Det gör att många företag redan från start har siktet inställt ­globalt.

Vilka företag söker sig till Lund och varför?


– De företag som söker sig hit gör det av en specifik ­anledning och ser vinsten med att finnas här. Man ­sätter sig inte i Lund för att det skulle vara billigt, för det är det inte, utan företag söker sig hit för att vara nära kunskap och andra företag i samma bransch och kluster. Vi har till exempel teknikkonsultföretag som har flyttat hit för att de har så många av sina kunder här.

Hur jobbar ni inom kommunen för att underlätta för företag att etablera sig i Lund?


– För kommunens del handlar det om att vara duktig på den verksamhet som är vår och där vi äger frågorna. Är vi till exempel duktiga på skola och utbildning så är Lund en attraktiv kommun att bo och verka i. Det är anmärkningsvärt hur viktigt det är för etablerare att hela familjen ska trivas i kommunen, att det ska vara bra att leva och verka här, både nu och framåt.

"Naturligtvis Max IV-laboratoriet och forsknings­centrumet ESS"

Vilka fastighetsprojekt i Lund ser du som viktiga just nu?


– Naturligtvis Max IV-laboratoriet och forsknings­centrumet ESS som alla pratar om. Men också det nya kommunhuset som byggs precis intill järnvägsstationen. Kring järnvägsstationen, som nu är Sveriges tredje största järnvägsknutpunkt sett till passagerare, har man hittat nygammal mark att bebygga, så man håller på att förtäta runt om för att förkorta resvägar och utnyttja kollektivtrafiken optimalt. Midroc bygger också ett hotell som invigs i början av året och kring det börjar man väl snart att bygga World Trade Center, ett varumärke som är välkänt.

Vad krävs för att Lund ska bli en ännu mer attraktiv kommun för företagsetableringar?


– Attraktiviteten finns och dess baksida är att det är ont om mark. Det är många som vill hit som vi har svårt att ta hand om eftersom den mark vi har är Sveriges bästa jordbruksmark som vi därför måste vara väldigt försiktiga med att exploatera. Vid handelsområdet som vi har ute på väster har trafiksituationen slagit i taket. Så vi har helt enkelt svårt att välkomna alla som vill hit. Men vi försöker vända på varje sten och hitta lösningar.

Sök lediga lokaler i Lund!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

"CBD har återigen blivit ett attraktivt val" "CBD har återigen blivit ett attraktivt val" Avvaktande lokalhyresmarknad i Öresundsregionen Avvaktande lokalhyresmarknad i Öresundsregionen Ökning att vänta av marknadshyran i Öresundsregionen Ökning att vänta av marknadshyran i Öresundsregionen Ny enhet ökar servicen för utländska nyrekryteringar Ny enhet ökar servicen för utländska nyrekryteringar Öresund: Viktigt att möta produktion av kontor mot efterfrågan Öresund: Viktigt att möta produktion av kontor mot efterfrågan Överutbud på kontorslokaler i Öresundsregionen Överutbud på kontorslokaler i Öresundsregionen