Stora projekt på gång i Mölndal

Mölndal fortsätter utvecklas och om sju år, när staden fyller hundra år, hoppas man på en modern stad som knyter an till sin historia och skapar gemensamma mötesplatser och ett företagsvänligt klimat.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2015-07-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Karin Kempe och Lars Ekberg på Mölndals stad ser positivt på framtiden.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


Allt som är störst och bäst händer i Mölndal just nu känns det som, svarar Lars Ekberg, näringslivschef i Mölndals stad, på frågan om vad som är på gång i staden. Näringslivssamordnare Karin Kempe håller med. De berättar om ett intensivt bostadsbyggande, samtidigt som det händer mycket på handelssidan. Inte bara i Mölndal centrum där gallerian precis börjat byggas, utan även i Kållered.

– Ikano Retail Centres köpte hela området förra året, och den nya planen för Kållered ser väldigt spännande ut. De har kunskapen och den finansiella styrkan för att kunna genomföra den förändring som behövs, säger Lars Ekberg.

Enligt honom vill man skapa ett hållbart handelsområde, där man inte bara är beroende av bilburna kunder utan kan dra nytta av pendeltågsstationen i närheten.

– I dag finns inga iordninggjorda gångvägar, men det är en enkel åtgärd för att locka den typen av konsumenter, säger Lars Ekberg.

Flera andra stora projekt är också på gång i Mölndalsområdet, till exempel i Forsåker där byggstart beräknas till 2018.
"Allt som är störst och bäst händer i Mölndal"
– Vi märker att det finns en stor efterfrågan på att köpa mark för att bygga, näringslivet vill expandera, säger Lars Ekberg.

Ett problem man upplever i staden är att man har allt mindre kommunal mark att erbjuda. Därför tittar man nu på nya möjligheter, framför allt i Fässbergsdalen.

– Just Fässbergsdalen är det mest attraktiva område vi kan utveckla, det ligger i bra skyltläge mot Söderleden, nära Fässbergsmotet och företag är beredda att betala bra för marken, säger Lars Ekberg.

En annan möjlighet finns kring Mölndalsåns dalgång. Här samarbetar man med Göteborg och tog förra året fram en fördjupad översiktsplan för området.

– I det stråket finns områden med verksamhetsbebyggelse från början av 1900-talet. På sina ställen är det ganska låg exploatering och vi ser det som ett intressant stråk. Där har färdigställts några större fastigheter och det finns ett intresse att fortsätta bygga och skapa förutsättningar för att förtäta, säger Lars Ekberg.

Han tror också att närområden och platser med god trafikförsörjning blir intressanta när vakansgraden i Göteborg är historiskt låg.

– Närhet till kollektivtrafik och restid i minuter från centralstationen är två kriterier många har. Ur den aspekten är stråket vid Mölndalsån intressant, säger Lars Ekberg.

Generellt är det en stor del tjänsteföretag som etablerar sig i Mölndal och enligt Lars Ekberg finns det numera ett nytt tjänsteföretagande.
Artikelbild

Flera stora projekt är på gång i Mölndal.
Bild: Emma Rex


– Man söker områden som ligger bra kommunikationsmässigt och jobbar med att profilera sig som hållbara företag. I stället för att ha parkeringsplats till varje anställd satsar man nu på kollektivtrafiken, säger han.

Han berättar att de i Mölndal konstant har en hög efterfrågan på kombi- och hantverkslokaler på 200–500 kvadratmeter. Dock saknas utbudet i dag, men det finns planer på att bygga ett företagshotell i Åbro, med 16–20 fack på vardera 200 kvadratmeter.

Med ombyggnationerna som sker i staden kommer Mölndal att öka i befolkning ganska ordentligt, bara Forsåker och centrumprojektet innebär minst 10 000 personer. Det har betydelse för handelns möjligheter, menar Lars Ekberg. Ju större lokalt köpkraftsunderlag desto intressantare blir det att bedriva handel. I Mölndal har man enligt honom alltid varit mån om att ha en egen identitet och inte bara vara en förort till Göteborg. För att kunna utgå från det och utveckla krävs att man har ett lokalt utbud.

År 2022 fyller Mölndal 100 år som stad. Därför har man på Mölndals stad tagit fram en vision för hur staden ska se ut då, som man kallar just vision 2022.

– Mölndal är väldigt spännande som stad, det finns en framåtanda och innovationskraft, säger Karin Kempe.

Hitta din nya lokal i Mölndal!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Aspelin Ramm samarbetar med Alaska i Sisjön Aspelin Ramm samarbetar med Alaska i Sisjön "Det händer mycket i Göteborg" "Det händer mycket i Göteborg" Logistikhuvudstaden Göteborg Logistikhuvudstaden Göteborg Två nya företag till Pedagogen Park i Mölndal Två nya företag till Pedagogen Park i Mölndal Paralleller mellan hyresmarknaden i Stockholm och Göteborg Paralleller mellan hyresmarknaden i Stockholm och Göteborg Första hyresgästen klar i Svarta Diamanten i Högsbo Första hyresgästen klar i Svarta Diamanten i Högsbo