"Det händer mycket i Göteborg"

Anna Öhrn, Associate på CBRE ser utvecklingspotential i stora delar av Göteborg, och tror att begreppet blandstad kommer att bli allt vanligare, samtidigt som hyresgästerna blir allt mer kräsna.

Skriven av Rasmus Thedin 2015-04-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Anna Öhrn menar att det trots en väldigt låg vakansgrad och fortsatt hög efterfrågan i närapå samtliga lägen är många hyresgäster kräsna.

– Trots detta gäller mervärden som flexibilitet, hyresgästanpassningar samt attraktiviteten och möjligheterna i byggnaden de väljer att lokalisera sig i. Önskemål om att kunna vara dynamisk i sin verksamhet och i storlek på lokalen har från att ha varit ett önskemål mer och mer gått mot att vara en förutsättning. Det har samtidigt blivit tydligare att hyresgästerna i högre grad är beredda att betala för dessa mervärden, men de ska finnas, säger hon.

Artikelbild

Anna Öhrn


Hur tror du att hyresnivåerna kommer att på­verkas det närmaste året?


– Vi har sett en uppgång på fem–tio procent under det senaste 1,5 åren och än så länge har vi inte sett några tecken på att denna utveckling ska stanna av. Låga vakanser och få nybyggnationer är bidragande faktorer. Flera stora kontorsprojekt är planerade i Göteborg vilket är svårt att förutse effekterna av, men jag tror att det är enbart positivt. Stora infrastrukturprojekt är också igång eller planerade de kommande åren och fastighetsägarna har hitintills visat sig kunna arbeta proaktivt för att undvika de eventuella negativa konsekvenser som detta kan komma att innebära och istället drar de nytta av de positiva följder det medför.

Hur beskriver du efterfrågan på lokaler för närvarande?


– Det finns en hög efterfrågan på rätt lokaler men trots detta blir det allt viktigare för fastighetsägarna att kunna sälja in sin produkt. Vad kan just de ge kunden för mervärden? Lokaler som bibehåller befintliga anställda samt attraherar nya, oavsett läge, är något som bör kunna erbjudas. Omkring 50–60 procent av alla företag flyttar trots allt inom närområdet. Dessutom har ordet blandstad blivit ett populärt uttryck, synnerligen just i Göteborg, och kan man kombinera boende och verksamhet inom samma område skapas ett mervärde för hyresgästen och här finns en stor potential.

Vilka områden tror du kommer att utvecklas mest de kommande åren?


– Det finns ett flertal områden som har god förmåga att utvecklas. Gårda har åter stärkt sin position som kontorsläge och i dess nejd har det nya området kring ­Ullevi snabbt etablerat sig på marknaden. Jag tror även på en fortsatt positiv utveckling längs Mölndalsvägen där ett flertal nybyggda fastigheter stärkt attraktiviteten och visat på helt nya hyresnivåer. I områden som Frihamnen, Järntorget/Masthuggskajen samt kring Centralstationen där det planeras stora investeringar tror jag också att vi har en god tillväxt att vänta. Det ska även bli spännande att följa den fortsatta utvecklingen i Backa/Kvillebäcken liksom i Gamlestaden. Det händer mycket runtom i Göteborg för tillfället och det är därför svårt att nämna alla. Hursomhelst tror jag överlag att vi har en positiv utveckling att vänta, i princip oberoende av läge.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling av Göteborg som näringslivsstad?


– Hamnen i Göteborg är ett av Nordens absolut mest betydelsefulla infrastrukturnav, kanske rentav det viktigaste, och spelar en central roll för staden. Kan man stärka hamnen ytterligare tror jag att man har en otroligt god chans att tillgodose behoven hos de befintliga verksamhetsutövarna samt attrahera fler företag att etablera sig här. Förbättringar i infrastruktur som exempelvis allmänna kommunikationer och goda vägsystem överlag kommer bidra ytterligare. Att vi sedan kan erbjuda attraktiva bostäder är en absolut förutsättning för att kunna attrahera kompetenta företag och anställda, säger Anna Öhrn.

Hitta lokaler att hyra i Göteborg!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

"Närheten skapar en enkelhet för företagarna i Högsbo-Sisjön" "Närheten skapar en enkelhet för företagarna i Högsbo-Sisjön" Världens grönaste butik ligger på Magasinsgatan i Göteborg? Världens grönaste butik ligger på Magasinsgatan i Göteborg? Populärt att köpa sin lokal Populärt att köpa sin lokal Glödhet fastighetsmarknad i Göteborg Glödhet fastighetsmarknad i Göteborg "Tre procents årlig hyreshöjning i Göteborgs innerstad" "Tre procents årlig hyreshöjning i Göteborgs innerstad" Nya hyresgäster i Femmanhuset Nya hyresgäster i Femmanhuset