"Företagen behöver expandera"

Jönköping karakteriseras av ett brett näringsliv. – De senaste åren växer dessutom alla branscher, allt från handel och logistik till tjänstesektorn och tillverkning, det är helt unikt, säger Sven Rydell, närings­livschef i Jönköping.

Skriven av Nicklas Tollesson 2019-01-16 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Patrik Svedberg


Han tror att Jönköpings positiva utveckling delvis hör ihop med att staden kom sent ur startgroparna efter finanskrisen för snart tio år sedan.

– Återhämtningen kom ganska sent till oss, men i gengäld har vi de senaste åren haft en väldig skjuts på hela näringslivet, våra tillväxtsiffror har slagit rikssnittet med bred marginal. Det har lett till att vi behöver nya lokaler och bostäder och då sysselsätts byggsektorn och vi får en positiv spiral, säger Sven Rydell.

Ett spännande projekt som är på gång framöver är en storsatsning på en kraftsamling kring e-handel och logistik. Ett antal offentliga aktörer – samtliga kommuner i länet, regionen och högskolan – satsar tio miljoner kronor och förhoppningen är att få anslag från Tillväxtverket på lika mycket.

– Det händer oerhört mycket inom e-handel och logistik. Digitaliseringen leder till att vi köper varor och tjänster på helt andra sätt än tidigare, konsumentbeteendet har utvecklats. Samtidigt utvecklas logistikkedjorna genom mer och mer automatisering. Det gäller att satsa för att ligga i framkant i de här mycket viktiga näringarna.

Hur ska projektet se ut, rent praktiskt?


– Det handlar om att skapa nya utbildningar och nya mötesplatser men även om företagscoaching, att ge företagen möjlighet att utveckla sina affärsmodeller utifrån de nya förutsättningarna.

Vilka är de största utmaningarna för näringslivet i Jönköping just nu?


– Det akuta är platsbrist. Företagen behöver expandera och det sätter press på plan- och bygglovssidan. Frågar du företagen så är kompetensbristen det stora bekymret i alla branscher. Det behövs kompetens, och det gäller alla, från kockar till de mest avancerade ingenjörstjänsterna på Husqvarna.

Jönköping är den regionala tillväxtmotorn, men Sven Rydell vill framhäva samarbetet med de omgivande kommunerna som en framgångsfaktor.

– Vi är det tredje största industrilänet i Sverige, det tänker man kanske inte på. I Jönköping har vi en stark tjänstesektor som kompletteras på ett bra sätt av en fantastisk tillverkningssektor i de södra delarna av ­länet, säger Sven Rydell.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration