"Lindholmen hetast i regionen"

Robert Atterfelt på Lokalisera pekar ut Järntorget, Åbro och Lindholmen som tre områden som blir allt hetare. Här ger han sin syn på lokalmarknaden i Göteborg.

Skriven av Nicklas Tollesson 2019-01-16 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Nina Zanders


Hur ser de tydligaste trenderna ut på Göteborgs hyresmarknad just nu?


– Det är en stark efterfrågan på såväl större kontors­lokaler som flexibla kontorshotell och coworking-ytor. Vi upplever att företag ofta är i behov av förändrad lokalstorlek innan avtalad hyresavtalstid uppnåtts. Konsekvensen av detta blir att lokalmäklare allt oftare anlitas för att vara behjälpliga med att hitta ersättningshyresgäster till förhyrda lokaler under pågående avtalstid. Vidare är fortfarande goda parkeringsmöjligheter en viktig parameter vid lokalsökning, samt att det har blivit än viktigare att ligga nära välfungerande kollektivtrafik, säger Robert Atterfelt, vd på lokal­konsulten Lokalisera.

Det pratas mycket om alla byggprojekt och att staden kommer att vara uppgrävd de närmaste åren. Känner du av en rädsla bland hyresgästerna för områden som kan komma att påverkas av alla byggen?


– Jag tror att de allra flesta hyresgästerna är väl medvetna om vad som komma skall och är försiktigt ­positiva till detta. Jag upplever inte att företag överlag avstår från vissa områden på grund av att det planeras att byggas extra mycket just där. Däremot kan vi se att företag som fortsatt har behov av goda parkeringsmöjligheter oftare väljer mer närcentrala lägen än att sitta mitt i stan.

Hyresnivåerna har stadigt tuggat uppåt under många års tid nu. Vad tror du om utvecklingen framöver?


– Vi upplever fortfarande att hyresnivåerna, sakta men säkert, går upp. Det finns säkert flera anledningar till detta. Den största anledningen är den starka konjunktur vi är i nu. Andra orsaker, tror jag, beror på att lokalsökande företag i dag är mer kräsna än de var tidigare. Lokaler behöver renoveras mer omfattande för varje ny hyresgäst som flyttar in och det gör att hyrorna stiger.

Något som har förvånat eller överraskat dig på den göteborgska hyresmarknaden på sistone?


– Som jag nämnde förut så upplever vi inte att före­tag som söker lokaler räds att etablera sig centralt i Göteborg i någon större utsträckning. Detta trots alla pågående och kommande byggprojekt som präglar och kommer att prägla staden lång tid framöver. Tvärtom upplever vi att Göteborg just nu ses som en, om möjligt, än mer attraktiv stad för företag att verka i.

Vilka områden känns hetare än tidigare just nu?


– Vi upplever att området runt Järntorget har blivit mer attraktivt. Företag som allt oftare har börjat söka sig till området på och runt Järntorget arbetar inte sällan inom reklam och arkitektur och de uppskattar den kreativa och dynamiska miljön här. Tidigare har Järntorget och närliggande gator setts som lite trista och alltför ocentrala. Av denna kritik finns inte mycket kvar. Både staden och flera privata fastighetsaktörer planerar för storskalig nybyggnation i området. Krydda detta med ett, numera, stort utbud av populära restauranger, kultur och en stor kollektivtrafikknutpunkt så förstår man varför områdets popularitet har ökat så kraftigt.
Artikelbild

– Ett annat område som kanske lever lite i skymundan är Åbro Företagsområde. Områdets karaktär har mer och mer kommit att bli ett smart läge för företag som söker kombinationslokaler men även renodlade kontorslokaler. Kombinationen av det närcentrala läget till både Göteborg och Mölndal Centrum, goda kollektiv- och bilförbindelser och bra parkeringsmöjligheter har gjort området attraktivt. Att området även ligger nära nya Mölndal Galleria och att kontorshyresnivåerna fort­farande är rimliga hamnar också på pluskontot.

– Att inte nämna Lindholmen i detta sammanhang är omöjligt. Få, om ens något annat, område är lika hett och efterfrågat av främst teknikföretag som Lindholmen. Detta i kombination med det spännande stadsutvecklingsprojektet Karlastaden gör att området nog måste betecknas som hetast i Göteborgsregionen för närvarande.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration