Fastighetsjuristen svarar - Måste jag flytta?

Jag har under flera år förhyrt en lokal och har alltid haft en god dialog med min hyresvärd. För ett par månader sedan fick jag av en bekant höra att jag kan säga upp hyresavtalet för villkors­ändring för att få till en sänkning av hyran. Sagt och gjort sa jag upp hyresavtalet. Nu har jag fått ett brev från hyresvärden där de säger att de inte accepterar mina önskemål kring förändrade villkor och att jag därför måste avflytta vid hyrestidens utgång. Jag vill absolut inte flytta. Vad kan jag göra?

Skriven av Lina Karlsson 2018-11-21 | Juridik

Dela på linkedIn

Din fråga väcker två grundläggande frågor inom lokalhyresjuridiken, dels frågan om vad en uppsägning får för rättsliga följder beroende på hur man formulerar sig i uppsägningshandlingen och dels om det går att ångra en gjord uppsägning.
Artikelbild

Lina Karlsson, Allié Law
Bild: Allié Law


Vanligtvis talar man om att det finns två olika typer av uppsägningsformer för lokalhyresavtal, nämligen uppsägning för avflyttning och uppsägning för villkors­ändring. En vanlig missuppfattning kring uppsägning för villkorsändring är att hyresavtalet fortsätter att gälla på oförändrade villkor om parterna inte kommer överens om en förlängning.

Såväl uppsägning för avflyttning som uppsägning för villkorsändring leder dock till att hyresavtalet upphör vid hyrestidens utgång om ingen annan överenskommelse träffas mellan parterna. Detta gäller oberoende av om det är hyresgästen eller hyresvärden som har gjort uppsägningen. Att hyresavtalet formellt sett faktiskt upphör med anledning av din uppsägning stämmer med andra ord och så långt har din hyresvärd rätt i sitt påstående.

Ångra en gjord uppsägning


Vad å andra sidan gäller frågan om det går att ångra en gjord uppsägning så är svaret olika beroende på om det är hyresgästen eller hyresvärden som har gjort uppsägningen. När en hyresvärd säger upp hyresavtalet, för villkorsändring eller för avflyttning, kan och ska en hyresgäst avflytta om en ny överenskommelse inte träffas. Samma sak gäller när en hyresgäst säger upp för avflyttning.

Det går då inte att ångra sig och sitta kvar i lokalen om hyresvärden inte frivilligt går med på det. Vad gäller en hyresgästs uppsägning för villkorsändring så är läget dock annorlunda. Eftersom du i din fråga uttrycker att det är du som sagt upp hyresavtalet så utgår jag i det följande från att hyresvärden inte har gjort en egen uppsägning.

I enlighet med hyreslagen ska hyresgästen – om parterna efter en så kallad villkorsuppsägning inte kommer överens om en förlängning av hyresavtalet – inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. För det fall hyresgästen inte hänskjuter tvisten till hyresnämnden inom angiven tid är uppsägningen utan verkan.

Hyresavtalet löper i sådant fall vidare på oförändrade villkor (under förutsättning att inte hyresvärden också har sagt upp hyresavtalet). Detsamma gäller om hyresgästen före hyrestidens utgång återkallar medlingsansökan. Denna möjlighet att genom återkallelse av medlingsansökan återta uppsägningen kan vara av stor betydelse för en hyresgäst i en uppsägningssituation. Detta eftersom hyres­gästen ensidigt kan välja mellan att acceptera hyresvärdens villkor, att flytta, eller att eller att låta hyres­avtalet fortsätta löpa på oförändrade villkor.

Du har två val


Om din hyresvärd är ovillig att förhandla med dig om förändrade villkor har du alltså två val. Om du inte vill acceptera hyresvärdens villkor så kan du välja att avflytta från lokalen. Eftersom du säger att du inte vill avflytta kan du även, om du inte redan hänskjutit saken till hyresnämnden för medling, avstå från att göra det eller helt enkelt återkalla din redan gjorda ansökan senast den sista dagen av hyrestiden. Hyresavtalet ­löper då på med oförändrade villkor och du kan såsom ­önskat kvarstanna i lokalen.

Rätt till ersättning


Vi ber dig avslutningsvis att notera att du skulle kunna ha rätt till ersättning av hyresvärden om de villkor hyresvärden kräver inte skulle vara skäliga och om förlängning av hyresförhållandet inte kommer till stånd. För att utreda den saken rekommenderar vi dock att du kontaktar en jurist för en bedömning av omständigheterna i ditt specifika fall.

Lina Karlsson, Allié Law


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration