Nu tas nästa steg i förverkligandet av nya Forsåker

I mitten av 1700-talet startades det första pappersbruket vid Forsåker i Mölndal. År 2006 gick det sista bruket i konkurs och nu ska området förvandlas till en modern blandstad.

Skriven av Nanna Isaksson 2014-03-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Nyligen rekryterades Anders Ohlsson till posten som vd för Mölndala AB, som ansvarar för utvecklingen av området.

Tidigare har Mölndals näringslivschef Lars Ekberg varit deltids-vd för Mölndala, men i och med tillsättningen av Anders Ohlsson tas ett viktigt steg i utvecklingen av området.

Artikelbild

Ohlsson kommer från Peab där han har varit med i det tidiga arbetet med att ta fram gestaltningsförslag för det 24 hektar stora området.

– Trots att jag nyligen tillträdde som vd för Mölndala så har jag historien med mig. Jag känner mig väl förankrad i kontakterna i Mölndal för att få en bra start i min nya roll, säger Anders Ohlsson.

De byggföretag som medverkar i projektet är Peab, Wallenstam, Aspelin Ramm, Byggvesta, Trollängen och Veidekke. Alla sex ska uppföra fastigheter med inslag av kommersiella lokaler. Aspelin Ramm, Wallenstam, Veidekke och Peab är de företag som i första hand kommer att ha kommersiella fastigheter som en del av sin verksamhet.

Första steget med projektet är att göra utredningar för att sedan kunna göra en detaljplan.

Levande blandstad


I det nya Forsåker ska det finnas ett par tusen arbetsplatser och mellan 2 000 och 4 000 bostäder. Målet är en modern, levande blandstad. De kommersiella fastigheterna ska vara en mix mellan småskaligt hantverk, butiker och kontorshus. I planerna ingår möjlighet att bygga stora kontor och de största kontorshusen kommer troligtvis att vara placerade närmast motorvägen.

– Vi ser fram emot att få kontakt med företag som ser att Forsåker kommer att vara en attraktiv plats att vara på, säger Anders Ohlsson.

Forsåker ligger i stråket mellan Kvarnbyn och Mölndals innerstad och det nya området ska bli ett komplement till innerstaden. Närheten till kollektivtrafik med bussar, spårvagn och tåg samt närheten till E6 är en annan aspekt som gör att områdets placering ses som attraktiv. Det finns även planer på att bygga en bro nedanför befintliga Mölndals bro för att öka tillgängligheten. Nya ingångar till området i form av vägar kommer också att adderas.

Bra exempel


Kontakten med arkitektbyråer är igång och av de 25 befintliga kandidaterna kommer ett flertal att gå vidare till det andra urvalet. Anders Ohlsson ser områden som bostadskvarteren i Norra Gårda, Kvillebäcken och ­delar av Norra Älvstranden som bra exempel på hur det ­skulle kunna komma att se ut i Forsåker.

– Förutom kontor och de vanliga kommersiella inslagen i gatubilden kan vi se att lokaler för kultur och utbildning i olika former men också exempelvis mikro­bryggerier och annan lätt livsmedelshantering med hållbar profil skulle passa in i området. När vi får till helheten i de centrala stråken kommer det att bli en väldigt attraktiv plats, säger Anders Ohlsson.

Det finns fortfarande kvar epoktypiska byggnader från 1890-talet och framåt i Forsåker. En del av dem kommer att bevaras för att kunna användas till kommersiella lokaler. I anslutning till ån som rinner genom hela området ska det finnas plats för grönområden.

Forsåkerområdet planeras vara färdigt om åtta till tio år.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration