Fastighetsjuristen svarar - Behöver jag kontakta hyresvärden i samband med att lokalen övertas?

Fråga: Min agentur med kläder går bättre och bättre. Under en längre tid har jag funderat på att utöka verksamheten genom en eller flera ­affärer för försäljning direkt till konsument. Nu har jag blivit erbjuden att ”ta över” kontraktet till en affärslokal med ett bra centralt läge. Med anledning av erbjudandet undrar om jag behöver kontakta hyresvärden i samband med att lokalen övertas?

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-03-21 | Juridik

Dela på linkedIn

Artikelbild

Björn Sahlin.
Bild: Nicklas Tollesson


Svar: En hyresgäst som bedriver affärsverksamhet i en lokal (kontor, butik eller annat) har rätt att överlåta hyresrätten, på oförändrade villkor, till någon som övertar verksamheten i lokalen om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till överlåtelse. Sådant tillstånd ska lämnas om hyresvärden ej har befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen.

Överta verksamheten


Detta innebär att om hyresvärden motsätter sig övertagandet måste du överta verksamheten i lokalen, det vill säga fortsätta med den nu bedrivna verksam­heten för att hyresnämnden ska lämna sitt tillstånd till överlåtelsen. Om hyresvärden anser sig ha befogad anledning att motsätta sig en överlåtelse till dig och ditt före­tag prövas detta bland annat med utgångspunkt om ni som efterträdare kan godtas som hyresgäst.

Har den tidigare hyresgästen innehaft hyresrätten mindre än tre år krävs synnerliga skäl för att hyresnämnden ska lämna tillstånd till överlåtelse.

Överlåtes hyreskontraktet till dig utan att hyresvärden kontaktats i förväg kan hyresavtalet vara förverkat och du kan komma att sägas upp till avflyttning.
Artikelbild

Är en överlåtelse av hyreskontrakt aktuell, kontakta gemensamt hyresvärden och begär tillstånd till över­låtelsen. Ges inte sådant tillstånd kontakta en sakkunnig jurist för att utröna bland annat om ditt övertagande av eventuell verksamhet överensstämmer med lagens bestämmelser.

Förhandla om


Det kan tilläggas att det i sammanhanget är vanligt att en hyresvärd som får en förfrågan om överlåtelse tar tillfället i akt att förhandla om hyreskontraktet med den nya hyresgästen. I en sådan förhandling kan det tänkas att hyresvärden eftersträvar ett nytt hyreskontrakt direkt med dig eller ditt företag, men med tuffare "hyresvillkor".

Björn Sahlin, Advokatfirman Wåhlin


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration