Borås - från textilstad till e-handelsstad

Textilhuvudstaden Borås håller på att även bli Sveriges e-handelshuvudstad. Anders Glemfelt, näringslivschef i Borås stad, tror att samarbetet mellan näringslivet och högskolan kan vara avgörande för stadens framtid.

Skriven av Rasmus Thedin 2015-03-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

När Lokalnytt besöker Anders Glemfelt i stadshuset i Borås skiner solen. Borås som annars är känt för sitt fuktiga klimat. Det var bland annat luftfuktigheten som gjorde att textilnäringen blev så stor just här; det blev skonsammare för vävgarnerna. Även tillgången till vattenfall och duktiga människor spelade in.

– Vartannat plagg som kommer till Sverige i dag passerar Borås logistiskt, det bidrar givetvis till att vi är en stor logistikstad, säger Anders Glemfelt.

Han har varit näringslivschef i Borås sedan 2006 och säger att mycket har förändrats sedan dess.
Artikelbild

– Vi har fått fart på utvecklingen av staden. Boråsarna har upptäckt vilken tillgång staden är; de blir allt stoltare över sin stad. Att Elfsborg har vunnit Allsvenskan två gånger är givetvis positivt för staden också. Men det som har präglat min tid här är nog främst det nära samarbetet med näringsliv och högskola, säger han.

Mycket på gång


Han ser positivt på läget i Borås och säger att det händer väldigt mycket i staden, både när det gäller industri och bostäder.

– Det finns gott om industrimark i kommunen och ett stort intresse för att etablera sig här nu. Det är inte alla kommuner som har den tillgången. Det finns i dag 12 000 företag i staden och det blir ständigt fler. Jag ser ett fortsatt starkt investeringstryck, säger Anders Glemfelt.

På bostadsfronten kommer det att byggas kraftigt i centrum de närmsta åren. Målet är att det 2025 ska bo 5 500 personer i stadskärnan, jämfört med dagens 1 800.
"Det skulle gå att ta sig till Stockholm på två timmar."

Men det som Anders Glemfelt säger är det mest intressanta för Borås framtid är de diskussioner som förs om Götalandsbanan.

– Den skulle ha stor betydelse för Borås, både befolknings- och utvecklingsmässigt. Det skulle gå att ta sig till Stockholm på två timmar och till Göteborg på 30 minuter. Arbetsmarknaden skulle byggas ihop ännu bättre med Göteborg, säger han.

Beslut om banan beräknas komma om ett par år.

– Det är ju fantastiskt. Det har varit en lång planeringstid, säger Anders Glemfelt.

Viktig närhet


Redan i dag är sträckan Göteborg–Borås den tredje största pendlingssträckan i Sverige. Den trafikeras i dag av 100-bussen och ungefär 6 000 personer pendlar dagligen i varje riktning mellan Borås och Storgöteborg.
Artikelbild

– Närheten till Göteborg betyder mycket för Borås. Det finns ett större utbud av service där som vi kan dra nytta av. Samtidigt har vi en gemensam arbetsmarknad, vilket gör det lättare att hitta rätt kompetens, vilket är viktigt om näringslivet ska kunna växa, säger Anders Glemfelt.

Han nämner även Landvetters flygplats som en viktig faktor för näringslivet.

– Det finns mycket som knyter samman de båda städerna. Göteborg är en industristad och vi är en handel- och textilstad. Vi kompletterar varandra, säger Anders Glemfelt.

Att lager- och logistikbranschen är så stark i just Borås säger Anders Glemfelt har att göra med stadens tradition av textil och postorder. Det senare har sedan utvecklats till e-handel, och Anders Glemfelt ser positivt på den utvecklingen.

– Handeln utvecklas mer och mer åt det hållet. Vi har byggt upp en stor kompetens på det området, kanske den största i hela landet. Det bedrivs även forskning kring detta på högskolan så att vi ska kunna fortsätta att ligga i framkant. Hur konsumentbeteendet kommer att förändras framöver är viktigt för oss att ha koll på. Borås har redan en position som textilcenter och vi håller på att få en position som e-handelsstad, säger Anders Glemfelt.

Sök lediga lokaler i Borås!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration