Castellum genomför bytes­affär med Wallenstam

Castellum genomför en bytesaffär med Wallen­stam där Castellum köper två fastigheter i Göteborg med en tillhörande kontorsbyggrätt samt säljer två fastigheter i Kallebäck och Mölnlycke centrum.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-12-09 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Castellum köper två fastigheter i Göteborg och säljer samtidigt två fastigheter i Kallebäck och Mölnlycke centrum.
Bild: Castellum


Wallenstam köper fastigheterna Göteborg Kalle­bäck 3:4 och Härryda Hönekulla 1:571, med en total uthyrningsbar yta om cirka 35 100 kvadratmeter, för ett överenskommet fastighetsvärde om drygt 350 miljoner kronor. Fastigheterna som Wallenstam ­säljer är Göteborg Krokslätt 20:6 samt del av Göteborg Krokslätt 154:6 (blivande fastigheten Göte­borg Krokslätt 154:8) med tillhörande ­kommersiell byggrätt om 7 000 kvadratmeter, med en total uthyrningsbar yta om drygt 9 300 kvadratmeter, för ett överenskommet fastig­hetsvärde om drygt 290 miljoner kronor. Samt­liga fastigheter köps och säljs ­genom bolag och tillträde sker den 15 december 2017. Försäljningen innebär att Castellum helt lämnar Mölnlycke centrum.

– Det är väldigt trevligt att kunna genomföra denna affär med Castellum. En av fastigheterna vi förvärvar ligger precis intill vårt stadsutvecklings­projekt "Kallebäcks Terrasser", där vi totalt kommer att bygga cirka 2 000 lägenheter. Den fastighet som vi nu köper omfattar främst lager- och kontorsytor och är i princip fullt uthyrd, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

– Det är glädjande att genomföra en bytesaffär med bra kontor och planlagda kontorsbyggrätter i Göteborg. Här är vakansgraden historiskt låg och bristen på moderna kontor är en utmaning för oss när befintliga kunder vill expandera. Affären är en del i den pågående koncentrationen av portföljen, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration