Kan man "återkalla" uppsägningen av hyreskontraktet?

FRÅGA: Vi hyr sedan en tid en lokal där vi tillverkar hygienartiklar. Hyreskontraktet löper ut om ungefär ett år och har en uppsägningstid om nio månader. Vi har varit och tittat på en ny lokal som vi överväger att flytta till. Problemet är att den nya hyresvärden först om fyra till fem månader vet om den nya lokalen kommer att bli ledig. Detta alltså efter det att uppsägningstiden för vår nuvarande lokal löpt ut. Den nya hyresvärden säger att detta inte är några problem eftersom vi kan säga upp vårt nuvarande hyreskontrakt för villkorsändring till en låg nivå och ”återkalla” uppsägningen om den nya lokalen inte blir ledig. Kan det verkligen stämma? Vad gäller?

Skriven av Erik Ljungqvist 2015-03-09 | Juridik

Dela på linkedIn

Artikelbild

Svar: Lokalhyreskontrakt kan till hyrestidens utgång ­sägas upp för avflyttning eller för så kallad villkorsändring. För avflyttning om någon av parterna önskar att hyresförhållandet helt ska upphöra eller för villkorsändring om någon av parterna för det fortsatta hyresförhållandet kräver ändrade villkor. I ­regel kan en uppsägning inte återkallas med mindre än att båda parter är överens om att uppsägningen ska vara utan verkan. När det kommer till hyresgästens uppsägning för villkorsändring finns det dock ett undantag.
Artikelbild

Erik Ljungqvist, hyresjurist, Delphi


Hyresgästen ska efter en uppsägning för villkorsändring, om en överenskommelse med hyresvärden inte nås, inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till hyres­nämnden för medling. Om hyresgästen inte hänskjuter tvisten inom två månader, eller om hyresgästen innan medlingsförfarandet avslutats återkallar sin ansökan om medling, är uppsägningen utan verkan.

Det ovan sagda innebär att en hyresgäst, som överväger att flytta, kan säga upp hyreskontraktet för villkorsändring och för förlängning kräva en mycket låg hyra. Om hyresvärden mot förmodan accepterar den låga hyran har hyresgästen fått en mycket förmånlig hyra. Om hyresvärden inte accepterar hyreskravet i uppsägningen kan hyresgästen, fram till utgången av hyres­tiden, välja att förta uppsägningens verkan genom att återkalla medlingsansökan hos hyresnämnden eller att efter hyrestidens utgång flytta. På så vis bereds hyresgästen i praktiken ytterligare nio månader att överväga om denne vill flytta.

Även om det är fullt möjligt att på så vis som redogjorts för ovan återkalla en uppsägning, och därigenom få ytterligare tid att överväga en flytt, måste jag höja ett varningens finger. Det kan av naturliga skäl försämra relationen med hyresvärden om man låter denne tro att man är ute efter en sänkt hyra när man i själva verket avser att flytta. Hyresvärden har också möjlighet att efter ansökan till hyresnämnden få skäligt uppskov med hyresgästens avflyttning. Uppskovstiden, om maximalt två år, ska anpassas efter omständigheterna och behovet i varje enskilt fall. Om ni nära inpå hyrestidens utgång låter meddela hyresvärden att ni avser flytta, och hyresvärden har svårt att få en ny hyresgäst, riskerar ni att hyresnämnden beslutar om en längre uppskovstid.

Ett alternativ för er kan vara att ta kontakt med hyresvärden och förklara er situation. Kanske kan ni komma överens om en kortare förlängning? Om ni inte kommer överens med den nuvarande hyresvärden kan ni överväga att säga upp för villkorsändring för att få längre tid att överväga en flytt. I sådant fall bör ni hålla hyresvärden uppdaterad om huruvida ni tänker flytta för att på så vis bereda hyresvärden rimlig möjlighet att hitta en ny hyresgäst och därigenom minska risken för att hyres­värden ska få uppskov med er avflyttning.

Erik Ljungqvist, hyresjurist, Delphi

Fler artiklar om juridik!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration