"Söderstaden blir ett uttryck av vår tid"

Stockholms stad ska knyta samman stadsdelar. Då behövs ett nytt, gemensamt namn – Söderstaden. – Det ger en tydlighet när vi skapar stad, säger kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).

Skriven av Therese Aronsson 2013-01-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Sedan Globen byggdes har befolkningen i Stockholm växt kraftigt. Det har gjort att markpriserna har utvecklats och det har blivit lönsamt att investera i området. Därför vill Stockholms stad ta det sista steget och fullborda området.

– Så är det med stadsplanering, olika skeden och steg. Det måste finnas ekonomi i projektet, säger Sten Nordin, kommunstyrelsens ordförande och finansborgarråd i Stockholms stad.

Ska växa samman


Visionen är att Södermalm och Götgatan ska växa ihop med Gullmarsplan och bilda ett sammanhängande stråk till Globen- och Slakthusområdet. Med den nya arenan och planer på 2 500–3 000 bostäder kommer det att skapas ett viktigare och kraftigare centrum här.

– Namnet Söderstaden beskriver vad vi vill göra; bygga en komplett stadsdel. Stadsdelarna ska växa samman så att vattnet och broarna inte utgör en barriär, som de gör i dag.
Artikelbild

Området kommer att få en stark nöjes- och evenemangsidentitet och för det är satsningar på Entertainment District och planerad utökad handel viktig. Den nya arenan är en viktig del i projektet. Där satsar Stockholms stad själva mycket pengar. Slakthusområdet kommer att rustas upp rejält samtidigt som de kulturella värdena bevaras. Många har sneglat mot Meatpacking District i New York där ett industriområde fyllts med nöjen och restauranger. Det finns även planer på att bygga kontorslokaler i området.

Blir mer levande


– Jag är övertygad om att helheten kommer att öka attraktionskraften i området. Det kommer att bli mer levande med bostäder, kontor, nöjen och handel. Det blir även mer intressant för företag att etablera sig här, säger Sten Nordin.

Söderstaden ska bli ett uttryck för det moderna Stockholm. I Slakthusområden kommer vissa byggnader att bevaras, men i övrigt är det ett vitt papper.

– Det kommer att byggas helt nytt för 2020-talets Stockholm. Det har vi varit tydliga med mot byggherrar och fastighetsägare. Stadsdelen ska ge ett yttryck av vår tid.

I dag är det främst Stockholms stad som använder Söderstaden, men när det börjar byggas bostäder här tror Sten Nordin att även de boende kommer att snappa upp det. Just byggandet av bostäder är en viktig del för att namnet ska sätta sig eftersom man vill ha ett namn på området där man bor.

– Att byta namn på områden ska man göra med varsam hand. Här är det flera områden som ska bli ett och då tycker vi att det behövs ett nytt gemensamt namn. Jag anser att hela stadsutvecklingen tjänar på det nya namnet. Det ger en tydlighet när vi skapar stad och är en viktig del i projektet. Det visar också på vår vilja att ta ett helhetsgrepp om området, som vi har gjort i Hammarby-Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden.

Fördelen med Söderstaden är att läget är bra. Här finns bra kopplingar både mot söderort där det finns mycket arbetskraft och mot innerstaden. Det ligger också ett stenkast från Hammarby Sjöstad.

– En annan fördel är att det redan i dag finns väldigt bra med kommunikationer, säger Sten Nordin.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration