"Staden för ett aktivt näringslivsarbete"

Monica Söderbäck, affärsområdeschef, Castellum och Christer Backman, vd, Relier svarar på frågor om att etablera företag i Mölndal.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-07-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Monica Söderbäck, affärsområdeschef, Castellum:


Hur är efterfrågan på lokalmarknaden i Mölndal i dagsläget?


– Efterfrågan på lokaler är förhållandevis stor i Mölndal. För vår del handlar det till största delen om kombinationslokaler där vi just nu arbetar med flera intressanta uthyrningar och projekt parallellt.

Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt företag i Mölndal?


– Mölndal ligger centralt i tätortsområdet. Man kommer smidigt ut på samtliga stora leder såsom Söder­leden med access till både hamnen och E6:an, E6:an mot både norr och söder med övergång till E20 mot Stockholm samt riksväg 40 förbi Landvetter och Borås. Här finns redan cirka 6 400 aktiva företag i olika branscher som bildar dynamik och stimulerar utveckling. Staden för ett aktivt näringslivsarbete och månar om samarbetet både med oss fastighetsägare och verksamma företag i staden.


Hur mycket äger ni i området, och hur mycket har ni ledigt?


– Vi äger 32 fastigheter i framför allt Lackarebäck och Åbro, totalt cirka 164 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. För närvarande är den totala vakansen cirka tio procent.

Vad anser ni är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av stadens näringsliv?


– Högst på önskelistan står förbättrad och tätare kollektivtrafik främst i Åbro och Lackarebäck som båda är företagstäta områden. Att ta bilen till arbetet blir alltmer besvärligt med en kaotisk trafiksituation i hela tätortsregionen. Numera förväntas att man ska kunna åka kollektivt till och från sitt arbete med rimliga restider. Att byta buss/tåg/spårvagn en gång per resväg är acceptabelt, men inte tre till fyra gånger. Att smidigt kunna färdas kollektivt från alla delar av tätortsområdet Göteborg är väldigt viktigt när företag väljer lokalisation och ska kunna rekrytera rätt kompetens.

Christer Backman, vd, Relier:


Hur är efterfrågan på lokalmarknaden i Mölndal i dagsläget?


– Vi ser ingen större skillnad i sökandet efter lokaler i Mölndal mot lokaler i övriga Göteborgsregionen.

Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt företag i Mölndal?


– Vi själva etablerade vårt kontor i Åbro för att det är snabbt och enkelt att ta sig ut på lederna, läget var då den stora fördelen.

Vad saknas i Mölndal?


– Vi ser Mölndal som en del av Göteborgsregionen och det saknas inget nämnvärt.

Vad anser ni är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av stadens näringsliv?


– Det största hindret med att etablera sig i Mölndal i dag är att Västtrafik straffbelägger de kommunala resorna till Mölndal. Detta påverkar möjligheten negativt att flytta ut företag till Mölndal som har personal som ej är bilburen.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration