Miljöcertifierade lokaler – en bra affär

Att bygga certifierat är inte bara bra för miljön, det har också visat sig vara en bra affär. Värdet på byggnaderna har höjts mer än kostnaden för certifieringen. Nu är två nya certifieringar på intåg. – Det här är en bra form av ”doing well by doing good”, säger Bengt Wånggren, vd på Sweden Green Building Council.

Skriven av Therese Aronsson 2012-08-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

TÄVLING. "Jag tror inte att en lagstiftning om miljösmarta byggnader är den bästa drivkraften, jag tror att det handlar om att få folk att vilja vara bättre än Pelle eller Lotta", säger Bengt Wånggren.
Bild: Niclas Liedberg


På Sweden Green Building Council ser man en väldigt stark utveckling för registrerade och ­certifierade byggnader. Takten har höjts och de hanterar nu tio ärenden i månaden för Green Building och Miljöbyggnad.

Bengt Wånggren berättar att det just nu framför­allt är bostadsfastigheter som registreras medan det ­tidigare var en majoritet av kommersiella fastigheter.

– Systemet har slagit väl ut. Värdet på byggnaderna har höjts mer än kostnaden för certifieringen. Det är en bra affär för fastighetsägarna, säger Bengt Wånggren.

Certifieringssystemen Leed och Breeam har en ­annan målgrupp. De används främst av fastighets­bolag som bygger och sedan säljer till internationella investerare. Investerarna tror på en fortsatt värde­ökning för gröna fastigheter, att fastigheterna inte kommer att ­behöva byggas om vid eventuella lagändringar om ­energiförbrukning och att fler hyresgäster vill sitta grönt.
Artikelbild

Utvecklingen drivs delvis framåt av stora företag som Ericsson, Citibank och Starbucks, som alla har världsomfattande policys om att bara ha verksamheter i certifierade fastigheter. Att de går i bräschen gör att fler hakar på. Det handlar om att få människor att förändras, de tekniska lösningarna finns redan.

Tror på tävlingsmomentet


– Det är en tävling hela tiden. Jag tror på tävlings­momentet, att människor vill visa sig duktiga och ­synas. Personer i ledande ställningar är inte saktfärdiga, de är tävlingsinriktade. Jag tror inte att en lagstiftning om miljösmarta byggnader är den bästa drivkraften, jag tror att det handlar om att få folk att vilja vara bättre än Pelle eller Lotta, säger han och fortsätter.

– Jag tror att människor vill göra gott, men pengar och bekvämlighet kommer ibland emellan. Det är lättare att ta miljöbeslut om man tjänar pengar på dem, att det är en långsiktig strategi som lönar sig.

Att de här besluten tas är viktigt. Bengt Wånggren förklarar att om vi inte tar kostnaden nu blir den fem till tjugo gånger högre i framtiden, och hänvisar till Sternrapporten av Nicholas Stern, beställd av Tony Blair.

– Det är årtusendets springnota. Men man lämnar den inte till någon anonym krögare utan till ens egna släktingar, sina barn och barnbarn.

Många som ska förstå varför det är viktigt


Nästa steg är nu att få människor som ska köpa lägenhet om ett eller två år att betala mer för ett certifierat hus. Det är många som ska påverkas och svårare att få dem att förstå varför det är viktigt, att det innebär lägre energikostnader, bättre inomhusmiljö och ett beslut att vara stolt över. Bengt Wånggren är säker på att det på sikt kommer att slå igenom, men det är svårt att säga när det händer.

– Människor är beredda att fördöma företag för att de gör fel, men att aktivt själva göra något är en annan fråga. Hade ett reseföretag garanterat bra löner och avtal för leverantörer men att resan kostade 120 kronor extra skulle kanske konsumenterna välja en annan resebyrå. Det är den typen av attityder som vi måste förändra.
Artikelbild

NY CERTIFIERING. Just nu arbetar Sweden Green Building Council med att ta fram en svensk certifiering för stadsdelar.


Ny certifiering har testats


Den nya certifieringen inom Miljöbyggnad för handelsbyggnader har just blivit klar. Tillsammans med fyra aktörer och lika många pilotprojekt har den provats i verkligheten.

– Än så länge finns två certifierade handelsbyggnader och det är för tidigt att säga vad den här certifieringen kan betyda för branschen. Men det kommer att sättas upp plaketter om certifieringen i butikerna där folk är, vilket gör att de registrerar dem. Vi vill att människor ska börja efterfråga plaketten.
"Hur räddar vi världen och vem gör det?"
Nu arbetar Sweden Green Building Council med att ta fram en svensk certifiering för stadsdelar. De har tittat på andra system i världen som skulle gå att göra en svensk version av. För Breeam Communities skulle det vara möjligt.

– Det skulle i så fall innebära större anpassningar än de som redan har gjorts vid certifieringar då Breeam Communities hittills använts i Sverige. Ett annat alternativ är att skapa ett helt nytt system. Medan Breeam Communities handlar om planering, skulle det här systemet även behandla utförandet och uppföljning, till exempel för att se om människorna i området till exempel är lyckliga där. Men det skulle ta längre tid att utforma.

Utvecklingen fortsätter


Vad som händer härnäst är det ingen som vet, men en sak är Bengt Wånggren klar över.

– Utvecklingen står aldrig stilla. Det är något som jag har lärt mig. Nya kunskaper och nya tolkningar tas hela tiden in i kriterierna och inkluderar nu allt mer social hållbarhet. Vi ställer oss alltid frågorna; hur räddar vi världen och vem gör det?


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration