"Mer lättillgängligt än city"

Bra kommunikationer, närhet mellan företag och en aktiv företagsgrupp. Med Förbifart Stockholm kommer Sollentuna bli ännu mer attraktivt för företag. – Då skapas en knutpunkt i Häggvik, säger Kalle Wannberg, ordförande i Företagarna Sollentuna.

Skriven av Therese Aronsson 2012-05-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

KNUTPUNKT. "Jag upplever att det är många företag som söker sig hit. I och med Förbifart Stockholm kommer det att bli en knutpunkt i Häggvik", säger Kalle Wannberg.


Företagarna Sollentuna jobbar med lobbying på kommunalpolitisk nivå för att förbättra för företagarna i kommunen. De 370 medlemmarna är främst representanter för ägarledda företag.

– Frågan om bygglov har varit viktig. Det har tidigare gått trögt för företagare att få enklare bygglov, men nu verkar kommunen ha vaknat och insett hur viktigt det är. Nya politiker har kommit in efter det senaste valet och kommunstyrelsens nya ordförande Douglas Lithborn har själv varit företagare och vet vad det innebär att driva företag. Nu har man till exempel bjudit in Företagarna till diskussion. Det verkar som att det finns en god vilja, säger Kalle Wannberg, Företagarna Sollentunas ordförande.

Han berättar att det i Sollentuna främst finns tjänsteföretag med färre än tio medarbetare. Även om det även finns stora, internationella läkemedelsföretag också är de som arbetar i småföretagen fler sammanlagt.

Vilka är Sollentunas styrkor?


– Sollentuna är attraktivt för företag. Framförallt är kommunikationerna bra. Det är nära både till city och till flygplatsen. Det är därmed ett bra läge för exportföretag. Här finns många mindre företag vilket gör det möjligt för dem att göra affärer med varandra. Sollentuna ligger också nära Kista, där många företag finns att samarbeta med. Här finns bra skolor och bostäder byggs. Sollentuna är en bra kommun för medarbetare att bo i.
Artikelbild

Hur stort är intresset för Sollentuna?


– Jag upplever att det är många företag som söker sig hit. I och med Förbifart Stockholm kommer det att bli en knutpunkt i Häggvik. Det enda är att det just nu inte finns någon mark för större företag att bygga på. Men kommunen arbetar med ett särskilt markprogram för näringslivet. Hoppet är gott.

Vad behövs just nu?


– Världen förändras hela tiden och det gäller att hänga med. För 20 år sedan skulle man inte kunnat säga att det skulle se ut så som det gör här i dag. Därför gäller det att politikerna kontinuerligt moderniserar Sollentuna för att ständigt kunna konkurrera. De måste ta tillvara företagens synpunkter för en bra utveckling. I dag är Företagarna Sollentuna en remissinstans dit handlingar skickas innan beslut tas.

Kalle Wannberg berättar att Företagarna ordnar seminarier och vidareutbildningar för medlemsföretagen, men även mingelkvällar där även företag som inte är medlemmar bjuds in.
Artikelbild

VILJA. "Nya politiker har kommit in efter det senaste valet och kommunstyrelsens nya ordförande Douglas Lithborn har själv varit företagare och vet vad det innebär att driva företag. Det verkar som att det finns en god vilja", säger Kalle Wannberg.


– Att gå med i Företagarna Sollentuna är ett sätt att nätverka, ett sätt att påverka och ett sätt att gynnas av att vara många. Bland annat har vi förhandlat fram gynnsamma försäkringar för medlemsföretagen.

Vad tror du om framtiden i Sollentuna?


– Jag tror att framtiden för företag i Sollentuna kommer att bli bra. Förbifart Stockholm kommer att dra hit många företag. Även kollektivtrafiken kommer att förbättras med fler bussar, spårvagn till Sundbyberg och en planerad tunnelbana till Helenelund. Sollentuna är mer lättillgängligt än att sitta i city, där det är svårt att få parkering och du måste planera dina resor för att undvika köerna, säger Kalle Wannberg.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration