Här planeras nya moderna kontor

Vasakronan vill riva 1970-talskvarteret Hugin och i stället bygga ett nytt kvarter med bostäder och kontor. – Vi funderade på hur vi skulle kunna förädla det befintliga, men kom fram till att det var ett bättre alternativ att bygga nytt som lever upp till dagens standard, säger Jan-Erik Hellman, affärsområdeschef för kontor på Vasakronan.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-02-12 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Alma Arkitekter


När kvarteret byggdes i mitten av 1970-talet var tanken att olika myndigheter skulle samlas på ett ställe och därmed ha möjlighet till samverkan. Bland annat satt Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Skatteverket, Kronofogden och Lantmäteriet här.

– Kvarteret sågs som väldigt nytänkande på den tiden, säger Jan-Erik Hellman.

Men för ett antal år sedan började myndigheterna en efter en att flytta på sig. När Länsstyrelsen för två år sedan bestämde sig för att byta lokaler började Vasakronan fundera på vad som var det bästa för kvarterets framtid.

– Innan dess hade vi alltid kunnat fylla på när vi fått vakanser, men nu var det en ganska stor vakans som vi visste skulle komma och då började vi fundera på vad vi kunde göra i stället, säger Jan-Erik Hellman.

Vill börja om på nytt


Totalt vill Vasakronan riva de 30 000 kvadratmeter lokaler som finns och bygga nya om 65 000 kvadratmeter. Fördelningen mellan bostäder och kontor är ännu inte klar, men kommer att landa kring 10 000 till 15 000 kvadratmeter kontor och resten bostäder och butiker.
Artikelbild

Jan-Erik Hellman är affärsområdeschef för kontor på Vasakronan i Uppsala.


Att Vasakronan vill riva allt och börja om på nytt beror på att kvarteret i nuvarande skick är svårarbetat, med bland annat endast tre entréer på 30 000 kvadratmeter.

– Vi funderade på hur vi skulle kunna förädla det befintliga, men kom fram till att det var ett bättre alternativ att bygga nytt som lever upp till dagens standard, säger Jan-Erik Hellman.

I dagsläget har Vasakronan tre stora hyresgäster kvar i kvarteret, Uppsala kommun, Skatteverket och Livsmedelsverket. Uppsala kommun hyr tillfälligt och kommer att flytta tillbaka till Stadshuset när det är färdigt. Livsmedelsverket letar nya lokaler och Vasakronan kommer också att säkerställa en bra lösning för Skatteverket.

Att myndigheterna valt att flytta tror han beror på att man är ute efter andra arbetssätt och kontors­typer. Kvarteret är i dag präglat av långa korridorer och cellkontor. Även myndigheternas uppdrag och omfattning har förändrats. Flera myndigheter har dock valt att stanna i grannkvarteren, då man tycker att läget är bra. Kvarteret ligger knappt 200 meter från centralstationen.
"Står du på torget och tittar söderut ser det ut som staden tar slut här, och så byggs det i själva verket nya bostäder precis på andra sidan."
– Vi tycker att det här är ett riktigt bra kontorsläge, och kom fram till att det vore lämpligt att utveckla det för nya, moderna kontor, säger Jan-Erik Hellman.

Förutom att det är ett bra kontorsläge ser han även det nya kvarteret som ett sätt att knyta samman staden.

– Det blir en anslutning av industristaden som ligger söder om området, kopplat till stationen och city, säger han.

Bostäder i västra delen av kvarteret

I industriområdet håller det just nu på att utvecklas många bostäder.

– Staden växer mycket söderut, men vårt kvarter som det ser ut nu har blivit som en barriär mellan city och området nedanför. Står du på torget och tittar söderut ser det ut som staden tar slut här, och så byggs det i själva verket nya bostäder precis på andra sidan, säger Jan-Erik Hellman.

Vasakronans tanke är att bygga bostäder i den västra delen av kvarteret. Delen närmast centralstationen blir i stället kontor.
Artikelbild

Nära. Kvarteret Hugin ligger knappt 200 meter från centralstationen.
Bild: Berndtsson Arkitektkontor


Människor ska trivas


När det gäller utvecklingen av kvarteret har Vasakronan en generell vision kring den goda staden, där verksamheter utvecklas och människor trivs. Därför ser de både utvecklingen av bostäderna och kontoren som lika betydelsefulla, även om de själva inte kommer att genomföra bostadsdelen av projektet. Överlag finns det många planer på att bygga bostäder i olika delar av Uppsala.

– Därför är det viktigt att se till att det finns gott om möjliga arbetsplatser centralt i staden. Tar vi bort 30 000 kvadratmeter kontor behöver vi även lägga till nytt, eftersom vi vill att arbetsplatserna ska finnas kvar i Uppsala, säger Jan-Erik Hellman.

I framtiden tror han att centrum i staden kommer att växa söderut. Samma tankar har Uppsala kommun, där man i sin innerstadsstrategi har identifierat området kring kvarteret Hugin som ett av de områden som är extra viktiga för utvecklingen av staden.

– Med den utveckling som sker i Uppsala är det mycket troligt att det här i framtiden blir en del av city, säger Jan-Erik Hellman.

Förslaget till det nya kvarteret Hugin gick ut på samråd i slutet av januari.

– Vi tror att det kan bli bra, nu ska det blir intressant att se vad andra har att säga, säger Jan-Erik Hellman.

Tidsplanen som finns innebär att de nuvarande hyresgästerna sitter kvar i upp till sju år, och att detaljplanearbete kommer att bedrivas under tiden.

– Det kan hända att detaljplanearbetet tar kortare tid än så. Kring 2020 vet vi i alla fall vad planerna säger, och byggstart kan bli ett par år senare. Det är långa tider att förhålla sig till, men samtidigt är det skönt att få arbeta i lugn och ro.

Sök lokaler i Uppsala


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration