Blygatan 25

Lager, 28429 m2, Norrköping, Slottshagen

Logistikfastighet med kyl -och fryslager i handels -och industriområdet Ingelsta i Norrköping.

Lageryta 25 635kvm
Kontorsyta 2 794kvm, beläget på plan 3
Cirka 300 P-platser för personbilar

Fastigheten gränsar mot E4an och ligger nära E6/E22.

Kontakta annonsör
Kristin Andersson
073...
kristin.andersson@catenafastigheter.se


Utvalda lokaler från Catena AB i Slottshagen