Sandkilsvägen 6

Övrigt, 160 m2, Stockholm, Åkersberga

Tvätthall med möjlighet att få till genomgående trafik med port från
Sockenvägen som idag inte är fungerande och vidare mot Sandkilsvägen
och bussdepåns innergård. Lokalen har nyttjats som tvätthall tidigare och
äldre oljeavskiljare finns på plats och delas med lokalen bredvid.
Tillkommande hyresgäst får söka lov för verksamheten genom att kontakta
Österåkers kommun. Lokalen har idag inkommande vatten samt framdragen
el för att ansluta lämplig tvättlösning. Lokalen kan även hyras som lager,
dock ej bilverkstad.

Omgivning

I Säby Industriområde finner man mindre och större företag inom
produktion, verkstad, lager och givetvis kontor med möjligheter att
kombinera hela verksamheten i ett och samma område.

Kommunikationer

Busstrafik från närliggande hållplats till Åkersberga Centrum samt
direktbuss till Danderyd och vidare till Stockholm. Väg 276 har anslutning till
E18 på fem minuter samt E4 på tjugo minuter genom Norrortsleden.

Service

Lunchrestaurang samt ICA Nära butik ligger tvärs över Åkers kanal, fem
minuter bort längs gångväg. Åt andra hållet ligger Coop, ÖB samt fler
restauranger.

Övrigt

Hyresgästen ansvarar för att söka lov för miljöfarlig verksamhet, mer info på:
https://www.osteraker.se/byggabomiljo/miljonaturochhalsoskydd/miljofarligv
erksamhet.4.27d4a62417c113509421f58.html

Kontakta Annonsör

Kristian Rantaniitty
0720-39 23 01
kristian@lokaldirekt.se


Kontakt

Kristian Rantaniitty
Kristian Rantaniitty
0720-39 23 01

kristian@lokaldirekt.se

Lokal Direkt
Fler lokaler från Lokal Direkt
www.lokaldirekt.se

Skicka denna lokalen till e-post


Objektid: 320177